Kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019

Investeren in kwaliteit

 

Gemeente(n):Gemeente Apeldoorn (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Onderwijshuisvesting
Type(s):Beleidsnota

 

De nieuwe kadernota heeft betrekking op de periode 2016-2019 en beschrijft het inhoudelijke beleid en het financiële kader voor de komende jaren.

 

Het beleidskader geeft richting aan de ontwikkeling van de huisvesting voor de komende 4 jaar. Omdat er binnen de gemeente Apeldoorn sprake is van krimp van het totale aantal leerlingen is een belangrijk uitgangspunt dat er de komende 4 jaar niet geïnvesteerd wordt in uitbreiding van de bestaande huisvestingscapaciteit. Nieuwe investeringen zullen alleen gericht zijn op de kwaliteit van de bestaande huisvesting.

Het financiële kader beschrijft de algemene financiële uitgangspunten van de kadernota en de berekeningsnorm voor nieuwe investeringen. Ook wordt het doel van de bestemmingsreserve beschreven en het afschrijvingsbeleid toegelicht. Verder worden de projecten beschreven die uitgewerkt worden in 2016.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !