Openbaar onderwijs

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

De Almeerse school (Gemeente Almere, 2018)

De jeugdigen in Almere staan centraal in dit verhaal. Het gaat over hun en onze toekomst. Over de Almeerse kijk op gezond en veilig opgroeien en over wat de gemeente daarin and...

Beleidsnota

Project 'Spreek je buurtaal' (Gemeente Aalten, Gemeente Enschede, Gemeente Winterswijk, 2016)

Alle lagen van het onderwijs zijn vertegenwoordigd tijdens de startbijeenkomst van het project Spreek je buurtaal in restaurant Haarmühle. Deze horecazaak ligt op de grens van ...

Beleidsnota

Informeel onderwijs (Gemeente Dordrecht, 2016)

Centraal in deze verkenning staat de aard, omvang en betekenis van informeel onderwijs in Dordrecht. Het betreft een eerste, exploratieve verkenning. In het formele onderwijs ...

Handreiking

waardering

Toeleiding naar bovenschoolse ondersteuning (Gemeente Breda, 2013)

Deze nieuwe toeleidingsroute heeft als hoofddoel elke leerling die tijdelijk niet in het regulier onderwijs terecht kan naar een passend onderwijstraject toe te leiden. De toel...

Pilot

De scholen van (over)morgen (Gemeente Ooststellingwerf, 2013)

Net als veel plattelandsgemeenten heeft de gemeente Ooststellingwerf te maken met ontgroening en vergrijzing. Het gevolg is dat het onderwijs in Ooststellingqwerf kampt met dal...

Visie


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar