Passend onderwijs

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Passend onderwijs (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2017)

De Wet passend onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. De wet heeft het stelsel aan (onderwijs)- wetgeving veranderd. In de uitvoering van passend onderwijs heeft de gemeent...

Beleidsnota

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Deze vuist op deze vuist (Gemeente Haarlemmermeer, 2014)

Gemeente Haarlemmermeer ziet de komst van de wet  Passend Onderwijs en de Jeugdwet   als een kans om met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en jeugdhul...

Uitvoeringsprogramma

Procedure Op Overeenstemming Gericht Overleg Passend Onderwijs (Gemeente Arnhem, Gemeente Lingewaard, Gemeente Overbetuwe, Gemeente Renkum, Gemeente Rheden, Gemeente Rozendaal, 2014)

In 2013 is de modelprocedure OOGO ondersteuningsplan opgesteld. Gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen hier desgewenst gebruik van maken. In de gemeenten Arnhem, Lingewaard...

Overig type

waardering

Samenwerken aan integrale ondersteuning (Gemeente Coevorden, Gemeente Dalfsen, Gemeente Hardenberg, Gemeente Ommen, 2013)

Samen aan de slag om passende ondersteuning te realiseren voor alle kinderen in Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Coevorden. Dat is de insteek van de samenwerking tussen het basiso...

Persbericht / Nieuwsbericht, Raadsstuk

Notitie passend onderwijs en lokaal onderwijsbeleid (Gemeente Midden-Delfland, 2013)

De raad heeft in november 2012 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om inzicht te verschaffen welke gelden voor zorg ten behoeve van de scholen in Midden-De...

Beleidsnota

Samenhang decentralisatie jeugdzorg en passend onderwijs (Gemeente Lelystad, 2013)

Zowel in het onderwijs, met de invoering van het passend onderwijs,  als in het preventieve jeugdbeleid, met de decentraisatie van de jeugdzorg, vindt er een omslag plaats...

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar