Samenhang decentralisatie jeugdzorg en passend onderwijs

Gemeente(n):Gemeente Lelystad (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Zowel in het onderwijs, met de invoering van het passend onderwijs,  als in het preventieve jeugdbeleid, met de decentraisatie van de jeugdzorg, vindt er een omslag plaats naar het meer benutten van de pedagogische civil society (samenwerken aan de ontwikkeling van het kind en uitgaan van de eigen kracht)  en een andere inzet van specialistische ondersteuning (ontschotting tussen preventieve, lichte en zware zorg en ondersteuning).

 

Het doel van de notitie is om de gezamenlijk opgave van deze twee bewegingen te benoemen en een bestuurlijk kader te bieden voor de verdere uitwerking hiervan, die leidt  tot een concrete werkagenda. Om zicht te hebben wat de huidige uitgangssituatie is en de bredere context, wordt eerst ingegaan op het onderwijsbeleid en preventieve jeugdbeleid binnen de gemeente Lelystad afzonderlijk, en het huidige aanbod dat vanuit de gemeente daarbij wordt financierd.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !