Gezondheidsbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Gezondheid voor iedereen (Gemeente Utrecht, 2019)

De groei van de stad biedt kansen maar ook uitdagingen voor de gezondheid van Utrechters. De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechters, zodat iedereen gezond kan leven...

Beleidsnota

Gezondheidsnota Gemeente Roerdalen (Gemeente Roerdalen, 2018)

In deze gezondheidsnota gaat het hoofdzakelijk over het bevorderen van gezond gedrag, het onderdeel dat beleidsvrij kan worden ingevuld, ook wel preventief beleid genoemd. Onge...

Beleidsnota

Gezondheidsnota Maasdriel 2018-2021 (Gemeente Maasdriel, 2018)

Gemeenten hebben de wettelijke taak de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Deze taak is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Onderdeel hiervan is...

Beleidsnota

Manifest stedelijk voedselbeleid (Gemeente Almere, 2018)

Voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema's van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen e...

Convenant

waardering

Utrechts gezondheidsprofiel 2018 (Gemeente Utrecht, 2018)

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gemeente Utrecht samen met vele partners voortdurend de gezondheid van Utrechters in beeld. Eén keer in de vier  jar...

Overig type

waardering

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Statushouders in beeld: Huisbezoeken JGZ (GGD Regio Gelderland Midden, 2017)

  Door middel van huisbezoeken bij statushouders krijgen verpleegkundigen in de GGD-regio Gelderland-Midden kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld en kunnen we ze monitoren:...

Overig type, Website

Wandelactiviteiten voor goede gezondheid (Gemeente Haaksbergen, 2017)

In Haaksbergen organiseren buurtsportcoaches (onder andere in dienst van Mediant, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in regio Twente) diverse laagdrempelige activi...

Projectbeschrijving

Beleidsnota preventie middelengebruik en verslaving (Gemeente Brummen, 2017)

De gemeente Brummen wil kinderen en jongeren door middel van voorlichting, bewustwording, signalering en advisering ondersteunen om op eigen kracht gezond om te gaan met middel...

Beleidsnota

Aanpak overgewicht als aanjager voor beweeglogica (Gemeente Amsterdam, 2017)

Amsterdam is een van de koplopergemeenten, die één gezondheidsthema - de aanpak van overgewicht - hoog op de ruimtelijke agenda heeft staan. Zij doet dit vanuit de beweeglogica...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Voel je goed! (Stichting Lezen & Schrijven, 2017)

Voel je goed! is de combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen van een vrijwilliger over gezonder eten en meer bewegen.  Volwassenen met overgewi...

Overig type, Website

Beleidsnota Gezondheid 2017-2022& Uitvoeringskader (Gemeente Amersfoort, 2017)

De wet Publieke Gezondheid 1 is het middel om te komen tot gezondheidsbeleid voor inwoners. Enerzijds beschrijft deze wet de taken van de Nederlandse Gemeentelijke Gezondheidsd...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar