Gezondheidsbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Gezondheid voor iedereen (Gemeente Utrecht, 2019)

De groei van de stad biedt kansen maar ook uitdagingen voor de gezondheid van Utrechters. De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechters, zodat iedereen gezond kan leven...

Beleidsnota

Gezondheidsnota Gemeente Roerdalen (Gemeente Roerdalen, 2018)

In deze gezondheidsnota gaat het hoofdzakelijk over het bevorderen van gezond gedrag, het onderdeel dat beleidsvrij kan worden ingevuld, ook wel preventief beleid genoemd. Onge...

Beleidsnota

Gezondheidsnota Maasdriel 2018-2021 (Gemeente Maasdriel, 2018)

Gemeenten hebben de wettelijke taak de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Deze taak is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Onderdeel hiervan is...

Beleidsnota

Utrechts gezondheidsprofiel 2018 (Gemeente Utrecht, 2018)

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gemeente Utrecht samen met vele partners voortdurend de gezondheid van Utrechters in beeld. Eén keer in de vier  jar...

Overig type

waardering

Manifest stedelijk voedselbeleid (Gemeente Almere, 2018)

Voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema's van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen e...

Convenant

waardering

Aanpak overgewicht als aanjager voor beweeglogica (Gemeente Amsterdam, 2017)

Amsterdam is een van de koplopergemeenten, die één gezondheidsthema - de aanpak van overgewicht - hoog op de ruimtelijke agenda heeft staan. Zij doet dit vanuit de beweeglogica...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Beleidsnota Gezondheid 2017-2022& Uitvoeringskader (Gemeente Amersfoort, 2017)

De wet Publieke Gezondheid 1 is het middel om te komen tot gezondheidsbeleid voor inwoners. Enerzijds beschrijft deze wet de taken van de Nederlandse Gemeentelijke Gezondheidsd...

Beleidsnota

Statushouders in beeld: Huisbezoeken JGZ (GGD Regio Gelderland Midden, 2017)

  Door middel van huisbezoeken bij statushouders krijgen verpleegkundigen in de GGD-regio Gelderland-Midden kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld en kunnen we ze monitoren:...

Overig type, Website

Voel je goed! (Stichting Lezen & Schrijven, 2017)

Voel je goed! is de combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen van een vrijwilliger over gezonder eten en meer bewegen.  Volwassenen met overgewi...

Overig type, Website

Beleidsnota preventie middelengebruik en verslaving (Gemeente Brummen, 2017)

De gemeente Brummen wil kinderen en jongeren door middel van voorlichting, bewustwording, signalering en advisering ondersteunen om op eigen kracht gezond om te gaan met middel...

Beleidsnota

Wandelactiviteiten voor goede gezondheid (Gemeente Haaksbergen, 2017)

In Haaksbergen organiseren buurtsportcoaches (onder andere in dienst van Mediant, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in regio Twente) diverse laagdrempelige activi...

Projectbeschrijving

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Samen en met en met eigen kracht (Gemeente Den Haag, 2016)

 In deze nota "Samen en met eigen kracht" richt de gemeente zich op kwetsbare personen, die te maken hebben met GGz- en Vz-problematiek en die onvoldoende zelfredzaam zijn...

Beleidsnota

Rioolwater, spiegel van de samenleving (Gemeente Montfoort, 2016)

In opdracht van de gemeente Montfoort en zeven andere gemeenten in de provincie Utrecht, onderzocht KWR gedurende zeven dagen het rioolwater op verdovende middelen. In alle ond...

Beleidsnota

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Nota Publieke Gezondheid 2016-2020 (Gemeente Rotterdam, 2016)

De gemeente Rotterdam heeft een belangrijke taak bij het beschermen van haar inwoners tegen gezondheidsrisico's. Door het voorkomen en tegengaan van verspreiding van infectiezi...

Beleidsnota

waardering

Suicidepreventie in Amsterdam: een lokaal plan van aanpak (Gemeente Amsterdam, 2016)

In Amsterdam plegen jaarlijks tussen tachtig en negentig mensen zelfmoord; vele honderden doen er poging toe. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daaro...

Folder, Plan van aanpak, Website

Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019 (Gemeente Helmond, 2016)

  Op grond van de wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verplicht om iedere vier jaar een Nota Lokaal Gezondheidsbeleid vast te stellen. Daarnaast streeft de gemeente He...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar