Aanpak overgewicht als aanjager voor beweeglogica

Gemeente(n):Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Gezondheidsbeleid
Type(s):Persbericht / Nieuwsbericht, Website

 

Amsterdam is een van de koplopergemeenten, die één gezondheidsthema - de aanpak van overgewicht - hoog op de ruimtelijke agenda heeft staan. Zij doet dit vanuit de beweeglogica: de stad zo inrichten, dat deze bewust of onbewust uitnodigt tot bewegen en sporten. Hoe doe je dit als de druk op de stad hoog is?

 

Interview met Nelleke Penninx en Laura Hakvoort over de Amsterdamse aanpak Bewegende stad
Amsterdam groeit jaarlijks met gemiddeld 11.000 inwoners en heeft een verstedelijkingsopgave om in 2025 binnen de stadsgrenzen 50.000 woningen te bouwen. Dit komt neer op jaarlijks minimaal 5.000 woningen. In dit interview met planologe Nelleke Penninx en stedenbouwkundige en programmamanager Laura Hakvoort, betrokken bij het ruimtelijk programma De Bewegende Stad van de gemeente, wordt de aanpak toegelicht.
Zij willen met ruimtelijk ontwerp en inrichting 'beweegkwaliteit' toevoegen aan de stad. Penninx en Hakvoort doen dit met drie routes: via verleiding en inspiratie, via normering van plekken voor spelen en sport en het delen van data en kennis. 

Beschrijving

Amsterdam, als Bewegende Stad, wordt zo ingericht dat alle Amsterdammers bewust of onbewust worden uitgenodigd tot bewegen: door de stad van a naar b, door te spelen, te sporten en te recreëren.


Dit wordt gerealiseerd door de toepassing van de zogenaamde Beweeglogica. Geïnspireerd door de Active Design Guidelines van New York legt de Beweeglogica de relatie tussen de fysieke inrichting van de stad en de (on)bewuste keuze van mensen om actief te bewegen, dit in het besef dat bewegen niet voor elke Amsterdammer even gemakkelijk is. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vraag: wat kan in de fysieke omgeving worden gedaan om er aan bij te dragen dat meer mensen gaan bewegen?

 

De uitgangspunten van de Beweeglogica

Onderstaande uitgangspunten van de Bewegende Stad benoemen de meest belangrijke aspecten die nu en op de lange termijn zorgen voor een stad die uitnodigt tot bewegen.
1.De Bewegende Stad geeft ruim baan aan de fietser en voetganger.
2.In de Bewegende Stad is sport om de hoek.
3.De Bewegende Stad is een speeltuin.
4.In de Bewegende Stad wordt niet stil gezeten.

 

Per uitgangspunt worden verschillende maatregelen benoemd waarmee dat doel kan worden bereikt. Hoe wordt er concreet gezorgd dat fietsers en voetgangers de ruimte krijgen en dat sport voor iedereen letterlijk om de hoek is? Om antwoord te kunnen geven op die vragen zijn de uitgangspunten geconcretiseerd in verschillende bouwstenen.


Op basis van de Beweeglogica is een 'inspiratieboek' gemaakt. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !