Gezondheidsnota Maasdriel 2018-2021

Gemeente(n):Gemeente Maasdriel (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Gezondheidsbeleid
Type(s):Beleidsnota

 

Gemeenten hebben de wettelijke taak de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Deze taak is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Onderdeel hiervan is een lokale gezondheidsnota waarin is aangegeven op welke manier de gemeente de gezondheid van haar inwoners wil stimuleren en hoe dat wordt uitgevoerd.

Deze nota Gezondheidsbeleid Maasdriel 2018-2021 geeft richting aan de manier waarop de gemeente wil bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners. De gemeente doet dit door uitvoering te geven aan wettelijke taken op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Inwoners worden  hierbij  betrokken en gestimuleerd worden om gezond te leven. Het gezondheidsbeleid is met nadruk een terrein waar de gemeente kan stimuleren en regisseren, waarbij de echte aanpak plaatsvindt bij de maatschappelijke partners en uiteraard de inwoners zelf. Gezondheid is en blijft een verantwoordelijkheid van de Maasdrielenaar.

 

De gemeente ondersteunt inwoners om deze verantwoordelijkheid te nemen en biedt hen laagdrempelig middelen om bewuste, gezonde keuzes te maken. Het aannemen van een gezondere levensstijl is voor inwoners vaak weerbarstig. Het is een taak van de gemeente en de maatschappelijke partners om de inwoners te verleiden tot gezonder gedrag.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !