Lokale Aanpak Radicalisering Alkmaar

Gemeente(n):Gemeente Alkmaar (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Aanpak radicalisering
Type(s):Plan van aanpak

 

Voor de aanpak van radicalisering zijn zowel preventieve als repressieve maatregelen van belang. Een integrale aanpak daarbij is met name een verantwoordelijkheid voor de gemeente.

 

Dit plan van aanpak richt zich vooral op de preventieve aanpak. Met preventie van radicalisering wordt bedoeld de maatregelen die op gemeentelijk niveau genomen kunnen worden opdat er tijdig signalen wordt opvangen om te voorkomen dat mensen verder radicaliseren. In de aanpak wordt aangesloten bij de rol, verantwoordelijkheden en maatregelen die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt voorgesteld.

 

Voor de repressieve aanpak zijn landelijk tussen het Rijk (Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), landelijk parket en nationale politie) en de gemeenten afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden binnen de aanpak radicalisering

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !