Drank- en horecawet

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2019-2023 (Gemeente Hoogeveen, 2018)

Dit plan is verplicht op basis van artikel 43A van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW). Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebru...

Beleidsnota

Horecanota 2017-2021 (Gemeente Rotterdam, 2016)

In de Horecanota 2017-2021 staat de balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat centraal. In deze nota is het instrumentarium beschreven dat hieraan in...

Beleidsnota

Beleidsnota zondagsrust 2016-2018 (Gemeente Goeree-Overflakkee, 2016)

De beleidsnota zondagsrust beschrijft de manier waarop de gemeente Goeree-Overflakkee omgaat met tal van situaties waarbij mogelijk onduidelijkheid kan ontstaan over het handel...

Beleidsnota

Versterken door maatwerk (Gemeente Deventer, 2016)

Gewijzigd consumentengedrag, de naweeën van de economische crisis, teruglopende bezoekersaantallen aan de binnenstad en de opkomst van nieuwe horecaconcepten zijn de aanleiding...

Beleidsnota

Nota Horecabeleid 2016-2020 (Gemeente Barneveld, 2016)

De vorige Nota Horecabeleid dateerde uit 2006. Sindsdien is er met betrekking tot de drank- en horecawetgeving veel veranderd: invoering van het rookverbod in de horeca in 2008...

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar