Kernbeleid veiligheid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Integraal Veiligheidsplan Den Haag 2019-2022 (Gemeente Den Haag, 2019)

In dit plan worden de plannen van de gemeente Den Haag op het gebied van veiligheid voor de komende beleidsperiode uiteengezet. Dit Integraal Veiligheidsplan is tevens in lijn ...

Beleidsnota

Integraal veiligheidsplan Langedijk 2019-2022 (Gemeente Langedijk, 2019)

Veiligheid is een levensbehoefte. Men wil een veilige omgeving waar het prettig leven, wonen en werken is en eigendommen niet bedreigd worden. De overheid heeft als kerntaak v...

Beleidsnota

Nota integrale veiligheid 2019-2022 gemeente Son en Breugel (Gemeente Son en Breugel, 2019)

De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op zich te nemen. Deze regierol houdt in dat de gemeente  stuurt  op een effec...

Beleidsnota

Integraal veiligheidsplan gemeente Hoogeveen (Gemeente Hoogeveen, 2019)

Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. Dit plan is de opvolger van het IVP 2015- 2018. Het IVP heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gemeente Hoogeveen een...

Beleidsnota

Beleidsvisie Externe veiligheid 2018 (Gemeente Steenbergen, 2018)

Het beheersen van risico's die het gevolg zijn van de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen noemen we externe veiligheid. Hoewel de kans op...

Beleidsnota

Beleidsvisie Externe Veiligheid (Gemeente Oirschot, 2018)

De aanleiding voor deze beleidsvisie wordt gevormd door het spanningsveld tussen de aanwezigheid van risicobronnen enerzijds, en de wens tot ruimtelijke intensivering anderzijd...

Visie

Startnotitie om te komen tot integraal veiligheidsbeleid (Gemeente Opsterland, 2018)

Met een integraal veiligheidsplan kunnen de diverse veiligheidspartners achter een gezamenlijke visie worden geschaard, de belangrijkste prioriteiten geselecteerd worden en va...

Beleidsnota

waardering

Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020 (Gemeente Bergen op Zoom, 2016)

In Bergen op Zoom is de gemeente afgestapt van het maken van dikke nota's voor het veiligheidsbeleid, maar is de Kadernota Integrale Veiligheid gemaakt op 1 a4 (voor en achterk...

Visie


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar