Beleidskader jaarwisseling Den Haag 2018-2019

Gemeente(n):Gemeente Den Haag (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Openbare ordebevoegdheden
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Een gezellige en veilige jaarwisseling valt of staat met een gedegen voorbereiding. De gemeente Daen Haag doet dit met de Haagse Integrale Aanpak, die na elke jaarwisseling grondig wordt geevaluerd en nauwkeurig afgestemd op de actuele situatie in de stad. De kracht van de aanpak zit in de samenwerking tussen de professionele partners (gemeente, politie, OM, brandweer, hulpdiensten en Halt), maar vooral ook in het goede samenspel met bewoners en ondernemers.

 

Op het niveau van de hele stad vindt de afstemming plaats via de Driehoek. De stadsdeeldirecteuren coördineren de activiteiten in de wijken. Elk stadsdeel maakt een integrale risico-inventarisatie. Aan de hand daarvan wordt bepaald  welke maatregelen worden genomen. Die maatregelen zijn deels gericht op het stimuleren van feestelijke activiteiten, maar ook en vooral op activiteiten van bewoners zelf. Voorwaarde is dat activiteiten een open karakter hebben.Op basis van de risico-inventarisatie kunnen ook maatregelen genomen worden om bepaalde gebieden extra goed in het oog te houden, bijvoorbeeld door tijdelijk voor extra verlichting of (extra) cameratoezicht te zorgen. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !