Zorg en veiligheid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Lokale aanpak personen met verward gedrag (Gemeente Hellendoorn, 2018)

Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Maar de laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten toe. De Ministeries van Volksgezondheid Wel...

Plan van aanpak

Uitwerking plan van aanpak personen met verward gedrag regio Utrecht (Utrecht Midden-West , 2016)

In de uitwerking van het plan van aanpak gedrag baseert de regio Utrecht zich op alle bouwstenen van het aanjaagteam. Zowel in de uitvoering als het beleid staat de leefwereld ...

Infographic, Plan van aanpak

Eerder en beter in zorg - Rotterdamse aanpak verwarde personen (Gemeente Rotterdam, 2016)

Rotterdam zet in op het eerder en beter in zorg krijgen van mensen met verward gedrag. De aanpak bestaat uit een achttal acties die elk te plaatsen zijn binnen een of meerdere ...

Onderzoek, Persbericht / Nieuwsbericht, Plan van aanpak

Projectplan Aanpak verwarde personen (Gemeente Tilburg, 2016)

Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de sla...

Projectplan

Sluitende aanpak verwarde personen (Gemeente Delft, 2016)

Deze nota beschrijft de voorgestelde Delftse aanpak op het gebied van preventie, pro-actie en vervolghulp. Een daadwerkelijk sluitende aanpak is echter mede afhankelijk van lan...

Beleidsnota

CO24dak - Delen Actuele Kennis in Twente (Veiligheidsregio Twente, 2016)

Evaluaties van incidenten met onder meer verwarde personen laten vaak zien dat eerder ingrijpen mogelijk was geweest als de beschikbare informatie eerder bij elkaar zou zijn ge...

Beleidsnota, Video/film

waardering

Digitaal veiligheidshandboek verwarde personen - Friesland (Veiligheidshuis Fryslân, 2016)

Het digitale veiligheidshandboek komt voort uit het Friese Veiligheidsprogramma 'mensen met verward gedrag' dat in 2015 van start is gegaan. In het handboek vindt u informatie ...

Plan van aanpak, Website

Opvang verwarde personen (OVP) Den Haag (Gemeente Den Haag, 2016)

In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van Politie in Den Haag vangt een zorgteam verwarde personen op die in aanraking zijn gekomen met de politie. Palier lev...

Presentatie, Website

Meldpunt Overlast en Bemoeizorg Zaanstreek-Waterland (GGD Zaanstreek-Waterland, 2016)

Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) is een vangnet voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en niet goed weten waar zij hulp moeten vragen. De medewerkers va...

Folder, Website

Drentse aanpak verwarde personen (Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Assen, Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente Coevorden, Gemeente De Wolden, Gemeente Emmen, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Meppel, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Noordenveld, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Westerveld, 2016)

Bij de aanpak van verwarde personen wil Drenthe de meldingen en triage organiseren door bestaande netwerken op het gebied van zorg en veiligheid te laten samenwerken. Daarnaast...

Plan van aanpak


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar