Aanbesteden

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Inkoopbeleid Dronten (Gemeente Dronten, 2018)

De gemeente Dronten spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit is aanleiding geweest om het Inkoopbeleid te actua...

Beleidsnota

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meierijstad (Gemeente Meierijstad, 2018)

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Meierijstad draagt bij aan het verwezenlijken van het gemeentelijke beleid. Daarnaast spant de Gemeente zich continu in voor een verdere prof...

Beleidsnota

Duurzaam inkopen: het verhaal van gemeente Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2015)

Gemeente Eindhoven voert duurzaam (inkoop)beleid volgens de methode van The Natural Step. De gemeente heeft duurzaamheid geïntegreerd in haar processen. Top-down via het vastst...

Persbericht / Nieuwsbericht

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 (Gemeente Edam-Volendam, 2015)

  In 2014 zijn naar aanleiding van het in werking treden van de nieuwe Aanbestedingswet in de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang nieuwe beleidsnota's voor inkoop en aanbe...

Beleidsnota

Documenten aanbesteding Formele educatie (Gemeente Utrecht, 2015)

De gemeente Utrecht heeft als contactgemeente van de arbeidsmarktregio Utrecht Midden een openbare Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012 doorlopen voor de ...

Beleidsnota, Contract/overeenkomst, Overig type

Nota inkoopbeleid (Gemeente Voerendaal, 2015)

  Met dit Inkoopbeleid worden verschillende uitgangspunten op het gebied van het inkopen en aanbesteden van diensten, leveringen en werken gebundeld alsmede vastgelegd. D...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar