Aanbesteden

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Inkoopbeleid Dronten (Gemeente Dronten, 2018)

De gemeente Dronten spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit is aanleiding geweest om het Inkoopbeleid te actua...

Beleidsnota

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meierijstad (Gemeente Meierijstad, 2018)

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Meierijstad draagt bij aan het verwezenlijken van het gemeentelijke beleid. Daarnaast spant de Gemeente zich continu in voor een verdere prof...

Beleidsnota

Documenten aanbesteding Formele educatie (Gemeente Utrecht, 2015)

De gemeente Utrecht heeft als contactgemeente van de arbeidsmarktregio Utrecht Midden een openbare Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012 doorlopen voor de ...

Beleidsnota, Contract/overeenkomst, Overig type

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 (Gemeente Edam-Volendam, 2015)

  In 2014 zijn naar aanleiding van het in werking treden van de nieuwe Aanbestedingswet in de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang nieuwe beleidsnota's voor inkoop en aanbe...

Beleidsnota

Nota inkoopbeleid (Gemeente Voerendaal, 2015)

  Met dit Inkoopbeleid worden verschillende uitgangspunten op het gebied van het inkopen en aanbesteden van diensten, leveringen en werken gebundeld alsmede vastgelegd. D...

Beleidsnota

Duurzaam inkopen: het verhaal van gemeente Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2015)

Gemeente Eindhoven voert duurzaam (inkoop)beleid volgens de methode van The Natural Step. De gemeente heeft duurzaamheid geïntegreerd in haar processen. Top-down via het vastst...

Persbericht / Nieuwsbericht

Beleidsnota inkoop jeugd (Regio Midden-IJssel & Oost-Veluwe, 2014)

Deze Beleidsnota Inkoop beschrijft de kaders voor inkoop en contractering van individuele voorzieningen van jeugdhulp, welke met de transitie een verantwoordelijkheid van de ge...

Beleidsnota

waardering

Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland (Gemeente Wormerland, 2014)

Om goedkoper en efficiënter zorg en ondersteuning in te kopen, gaat gemeente Wormerland samenwerken met de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Met dit raadsvoorstel kan h...

Beleidsnota, Raadsstuk

waardering

Inkoop en aanbesteden maatwerkvoorzieningen begeleiding (Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden, 2014)

De gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden en Bergeijk (vier van de vijf Kempengemeenten) bereiden zich gezamenlijk voor op de veranderingen in de organisatie van de z...

Beleidsnota

Sturing, bekostiging en inkoop in het sociale domein (Samenwerkende gemeenten West-Friesland, 2014)

Doel van deze notitie is het inzichtelijk maken van de lokale en regionale keuzes op het gebied van sturing, bekostiging en inkoop voor het nieuwe sociale stelsel. De notitie b...

Handreiking

Regionaal Inkoop- en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ (Gemeente Nijmegen, 2014)

Om goed voorbereid te zijn op de veranderingen in de jeugdzorg en de AWBZ hebben de 9 samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen uitgangspunten vastgesteld voor het contracte...

Beleidsnota

waardering

Inkoopbeleid Liemerse gemeenten (Gemeente Duiven, Gemeente Rijnwaarden, Gemeente Westervoort, Gemeente Zevenaar, 2013)

De Liemerse gemeenten werken al sinds 2009 samen op het gebied van inkopen. De inkoopbehoeften, kennis en kunde worden zoveel mogelijk gebundeld. In het kader van de samen...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Rotterdamse inkoopstrategie jeugdhulp (Gemeente Rotterdam, 2013)

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Deze hulp zal moeten worden ingekocht. De inkoop kent vele aspecten: Hoe organiseer je het?. W...

Beleidsnota

Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting RIJK, 2013)

Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrume...

Website

Inkoop langdurige zorg (Gemeente Rotterdam, 2013)

Rotterdam organiseerde een informatiebijeenkomst voor marktpartijen over de inkoopplannen langdurige zorg van de gemeente. Aan bod komen de doelstellingen, uitgangspunten ...

Presentatie


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar