Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland

Gemeente(n):Gemeente Wormerland (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:Samenhang decentralisaties sociaal domein, Aanbesteden, Samenwerking - decentralisaties
Type(s):Beleidsnota, Raadsstuk
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Om goedkoper en efficiënter zorg en ondersteuning in te kopen, gaat gemeente Wormerland samenwerken met de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Met dit raadsvoorstel kan het college B&W een gemeenschappelijke regeling treffen. De inkoopsamenwerking wordt in de regio Zaanstreek-Waterland vorm gegeven door het samenstellen van een kern van inkoopspecialisten van 4 fte (3 jeugdzorg, 1 AWBZ, Participatiewet is (nog) niet meegenomen). 

Deze inkooporganisatie wordt ondergebracht bij een van de grotere gemeenten. Eventuele bovenregionale inkoop zal plaatsvinden vanuit deze kern.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !