Regionaal Inkoop- en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ

Gemeente(n):Gemeente Nijmegen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:AWBZ-begeleiding naar Wmo, Decentralisatie jeugdzorg, Inkoop en bekostiging jeugdhulp, Aanbesteden, Samenwerking - decentralisaties
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (3 waarderingen)

 

Om goed voorbereid te zijn op de veranderingen in de jeugdzorg en de AWBZ hebben de 9 samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen uitgangspunten vastgesteld voor het contracteren van de AWBZ- en Jeugdzorgaanbieders per 1 januari 2015. Deze notitie beschrijft de uitgangspunten op basis waarvan de regiogemeenten de nieuwe taken gaan contracteren in het inkoop- en subsidiemodel.

 

Beschrijving

In januari-februari 2014 hebben de gemeenten aan de hand van een gesprekspaper en proefbestekken voor de verschillende taken, gesprekken georganiseerd met ruim negentig Jeugdzorg en AWBZ-aanbieders in de regio Nijmegen. Tijdens deze marktconsultatie zijn de aanbieders gevraagd om feedback te geven op de uitgangspunten en de proefbestekken om voor te kunnen bereiden op het contracteren van de aanbieders vanaf 2015. De feedback en aanbevelingen zijn gebruikt om de productstructuur aan te passen. Ook de bestekken worden op basis van de feedback aangepast en zullen in een tweede (korte) marktconsultatieronde worden voorgelegd.

 

De 9 samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen

Nijmegen, Druten, Wijchen, Beuningen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Groesbeek, Mook en Middelaar en Heumen.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !