Sturing, bekostiging en inkoop in het sociale domein

keuzenotitie

 

Organisatie:Samenwerkende gemeenten West-Friesland
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:Inkoop en bekostiging jeugdhulp, Aanbesteden, Samenhang decentralisaties sociaal domein, Samenwerking - decentralisaties
Type(s):Handreiking

 

Doel van deze notitie is het inzichtelijk maken van de lokale en regionale keuzes op het gebied van sturing, bekostiging en inkoop voor het nieuwe sociale stelsel. De notitie beschrijft welke vraagstukken er zijn en welke keuzes daarbij gemaakt kunnen worden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte termijn en de langere termijn. De lokale keuzes kunnen door de afzonderlijke gemeenten nader ingevuld worden. De regionale keuzes worden in opdracht van de betrokken bestuurders uitgewerkt tot voorstellen waar regionale besluitvorming over plaatsvindt.

 

Op basis van deze notitie kunnen er keuzes gemaakt worden over de toegang, het toegangsbesluit (indicatie), de werkwijze van de gebiedsteams, risico's en de wijze waarop de zorg en ondersteuning kan worden bekostigd en ingekocht. Hier zitten thema's in die heel erg nauw met elkaar verweven zijn. De keuzes over bijvoorbeeld sturing en risicodeling kunnen niet los worden gezien van die over bekostiging en inkoop. Deze notitie maakt onderdeel uit van het programma 'Decentralisaties West-Friesland'.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !