Algemene Plaatselijke Verordening 2016

Gemeente(n):Gemeente Westvoorne (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Algemene plaatselijke verordening (APV)
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De APV is een document met regels die door elke gemeente afzonderlijk wordt opgesteld en geldt voor iedereen binnen de gemeente, met als doel de dorpen netjes en leefbaar te houden. Omdat de APV iedereen raakt, heeft het college van B&W ook aan inwoners de ruimte gegeven om via een werkgroep mee te denken en het college te voorzien van ideeën en adviezen. In de raadscommissie hebben de leden van de werkgroep de nieuwe APV besproken en hun mening over het resultaat kenbaar gemaakt. De uitkomsten uit deze commissie zijn besproken tijdens te laatste werkgroepbijeenkomst. Op 15 december heeft de raad de nieuwe APV unaniem aangenomen.

Via het burgerpanel van Westvoorne is onder andere gevraagd naar de bekendheid van de APV en de onderwerpen die van belang zijn om genoemd te worden in de lokale regelgeving. Ook is aan de deelnemers van het burgerpanel gevraagd of zij deel uit wilden maken van de werkgroep. In drie bijeenkomsten is de werkgroep, onder begeleiding van een externe voorzitter, aan het werk gaan. Ambtenaren van diverse vakafdelingen hebben met de werkgroep samengewerkt. Ook is input gevraagd vanuit de politie om te achterhalen welke problemen zich daadwerkelijk in onze gemeente voordoen. In hoeverre huidige regels gehandhaafd worden, dan wel in hoeverre nieuwe regelgeving handhaafbaar is. Om feeling te houden, zijn raadsleden gevraagd om ook deel te nemen aan het proces.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !