Beleidskader Evenementen 2019

Gemeente(n):Gemeente Rotterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Algemene plaatselijke verordening (APV)
Type(s):Beleidsnota

 

Deze nota gaat over publieksevenementen, dat wil zeggen een aan een speciale tijd en plaats gebonden activiteit in het vrijetijdsdomein, die door de initiatiefnemer bewust is gepland voor een bepaalde doelgroep. Publieksevenementen kunnen op binnen- of buitenlocaties plaatsvinden.
De nadruk in deze nota ligt op evenementen die gebruik maken van de openbare ruimte en daarvoor een evenementenvergunning nodig hebben.
De groei van de stad leidt tot een toenemende druk op de openbare ruimte en de verschillende typen van het gebruik ervan. Evenementen zijn hier een onderdeel van. Met deze visie stelt de gemeenteraad de kaders voor het evenementenbeleid vast en geeft het antwoord op vragen als: Wat voor evenementenstad wil Rotterdam
zijn? Welke ambities heeft de gemeente op het gebied van evenementen? Welke samenhang hebben evenementen met de ambities op het gebied van toerisme en stadscultuur? En hoe verhouden evenementen zich tot overig gebruik van de buitenruimte?  

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !