Nota evenementen 2018

Gemeente(n):Gemeente Boxmeer (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Evenementen
Type(s):Beleidsnota

 

Bij evenementen zijn vele partijen betrokken, waaronder de organisator, de gemeente en ketenpartners, zoals politieregio Oost-Brabant, district Maas en Leijgraaf, Veiligheidsregio, Brabant-Noord (brandweer en GHOR), betrokken. De organisator werkt intensief samen met de gemeente en de ketenpartners om te komen tot een optimale planvorming van het evenement. De vergunning kan worden verleend door de burgemeester na advisering van diverse afdelingen van de gemeente en de ketenpartners. Ook bij de uitvoering van het evenement blijven de gemeente en ketenpartners nauw betrokken en houden zij toezicht op de vergunningsvoorschriften en adviseren de burgemeester hierover.
In deze nota is de informatie over evenementen gestroomlijnd. Alle relevante wet- en regelgeving, beleid, visies, procedures, voorschriften en afspraken staan hierin gebundeld
en zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Ook andere veiligheidsafspraken rond evenementen zijn in deze nota ondergebracht. Op hoofdlijnen is de werkwijze per evenement gelijk; de precieze uitvoering vergt niettemin maatwerk. De organisator is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement en krijgt de ruimte voor het treffen van benodigde maatregelen. Deze nota zorgt voor eenduidigheid voor zowel de medewerkers van de gemeente Boxmeer, de betrokken advies- en uitvoeringsdiensten, evenementenorganisatoren en de burgers van gemeente Boxmeer.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !