Reclame, terrassen en uitstallingen

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Gezellige terrassen in een mooie monumentengemeente (Gemeente Middelburg, 2016)

Terrassen zijn vanuit recreatief, toeristisch en economisch oogpunt belangrijk. Kwalitatieve terrassen kunnen voor alle ondernemers in het bijbehorende gebied omzet verhogend w...

Beleidsnota

Beleidsregels terrassen Leidschendam-Voorburg (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2015)

Met deze beleidsregels zijn meer terrassen toegestaan dan in het verleden het geval was. Zo kunnen winkeliers in de hele gemeente een terras voor hun winkel zetten.  

Beleidsnota

Nadere regels uitstallingen op openbare plaatsen (Gemeente Vlissingen, 2014)

De gemeente Vlissingen wil met de notitie over uitstallingen de (verkeers)veiligheid voor voetgangers en fietser en het uiterlijk aanzien van de voor lopend publiek toegankelij...

Verordening

Nota reclamebeleid gemeente Opmeer (Gemeente Opmeer, 2014)

  Doel van de notitie is om vast te leggen op welke manier de gemeente Opmeer wil omgaan met reclame-uitingen op het grondgebied van Opmeer. De beleidsregels zi...

Beleidsnota

Nieuw reclamebeleid in Breda (Gemeente Breda, 2013)

Een betere kwaliteit van de openbare ruimte, het vereenvoudigen van regelgeving op het gebied van reclame en meer opbrengsten genereren uit buitenreclame; dat zijn de doelstell...

Persbericht / Nieuwsbericht

Reclamebeleid gemeente Beuningen (Gemeente Beuningen, 2013)

  De doelstelling van het reclamebeleid van de gemeente Beuningen is verantwoorde en beheersbare reclame-uitingen in de openbare ruimte en op particulier terrein. En het ...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar