Subsidierecht

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Algemene subsidieverordening (Gemeente Beesel, 2018)

De raad van de gemeente Beesel heeft besloten deze Algemene subsidieverordening vast te stellen. Daarbij is we rekening gehouden met artikel 149 van de Gemeentewet. Burgemeeste...

Verordening

waardering

Aan tafel : nieuwe aanpak subsidieverlening (Gemeente Breda, 2017)

Tot vorig jaar kende de gemeente Breda een zogeheten jaarlijkse subsidieuitvraag. Hierin werd aangegeven wat de gemeente op het sociaal domein gerealiseerd wilde zien en welke ...

Beleidsnota, Projectbeschrijving

waardering

Subsidieregeling groene daken Helmond (Gemeente Helmond, 2016)

Helmond heeft een heldere ambitie op het gebied van duurzaamheid en wil in 2035 als stad klimaatneutraal zijn. Om die ambitie te bereiken zijn ze in samenwerking met veel parti...

Raadsstuk

Harmonisatie en herziening subsidiebeleid Edam-Volendam (Gemeente Edam-Volendam, 2016)

Subsidie is een belangrijk financieel beleidsinstrument: door geld beschikbaar te stellen kun je gewenst gedrag bevorderen, maar ook bepaalde initiatieven toejuichen. Subsidie ...

Beleidsnota, Presentatie, Raadsstuk, Regeling

Subsidiebeleid 2016-2019 (Gemeente Stichtse Vecht, 2016)

Stichtse Vecht graag een gemeente zijn waar het prettig wonen is met vitale voorzieningen en met een vitale samenleving die in staat is om voor zichzelf en voor elkaar te zorge...

Beleidsnota

waardering

(Alternatief) Model Algemene subsidieverordening (Willem Konijnenbelt, 2015)

Een model Algemene subsidieverordening van Willem Konijnenbelt die ontwikkeld is op basis van gesprekken met gemeentejuristen,  als alternatief voor het model van de ...

Verordening

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar