Subsidierecht

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Subsidiebeleidskader en subsidieregelingen 2019-2022 (Gemeente Stein, 2019)

Gemeente Stein heeft een rijk verenigingsleven en telt veel (vrijwilligers)organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen in onze gemeente. De gemeente su...

Beleidsnota

Subsidiebeleid 2018 Gemeente Dongen (Gemeente Dongen, 2018)

Het huidige subsidieprogramma had een looptijd van 2013 t/m 2016 en is met een jaar verlengd tot en met 2017. Bij de vaststelling van het huidige subsidieprogramma is besloten ...

Beleidsnota

Kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 Ridderkerk (Gemeente Ridderkerk, 2018)

De kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 vormt het technisch kader voor het verlenen en vaststellen van subsidies. Hieruit volgen de strategische en beleidsmatige overwegingen ...

Beleidsnota

Algemene subsidieverordening (Gemeente Beesel, 2018)

De raad van de gemeente Beesel heeft besloten deze Algemene subsidieverordening vast te stellen. Daarbij is we rekening gehouden met artikel 149 van de Gemeentewet. Burgemeeste...

Verordening

waardering

Aan tafel : nieuwe aanpak subsidieverlening (Gemeente Breda, 2017)

Tot vorig jaar kende de gemeente Breda een zogeheten jaarlijkse subsidieuitvraag. Hierin werd aangegeven wat de gemeente op het sociaal domein gerealiseerd wilde zien en welke ...

Beleidsnota, Projectbeschrijving

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar