Subsidierecht

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Subsidiebeleidskader en subsidieregelingen 2019-2022 (Gemeente Stein, 2019)

Gemeente Stein heeft een rijk verenigingsleven en telt veel (vrijwilligers)organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen in onze gemeente. De gemeente su...

Beleidsnota

Subsidiebeleid 2018 Gemeente Dongen (Gemeente Dongen, 2018)

Het huidige subsidieprogramma had een looptijd van 2013 t/m 2016 en is met een jaar verlengd tot en met 2017. Bij de vaststelling van het huidige subsidieprogramma is besloten ...

Beleidsnota

Kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 Ridderkerk (Gemeente Ridderkerk, 2018)

De kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 vormt het technisch kader voor het verlenen en vaststellen van subsidies. Hieruit volgen de strategische en beleidsmatige overwegingen ...

Beleidsnota

Algemene subsidieverordening (Gemeente Beesel, 2018)

De raad van de gemeente Beesel heeft besloten deze Algemene subsidieverordening vast te stellen. Daarbij is we rekening gehouden met artikel 149 van de Gemeentewet. Burgemeeste...

Verordening

waardering

Aan tafel : nieuwe aanpak subsidieverlening (Gemeente Breda, 2017)

Tot vorig jaar kende de gemeente Breda een zogeheten jaarlijkse subsidieuitvraag. Hierin werd aangegeven wat de gemeente op het sociaal domein gerealiseerd wilde zien en welke ...

Beleidsnota, Projectbeschrijving

waardering

Subsidieregeling groene daken Helmond (Gemeente Helmond, 2016)

Helmond heeft een heldere ambitie op het gebied van duurzaamheid en wil in 2035 als stad klimaatneutraal zijn. Om die ambitie te bereiken zijn ze in samenwerking met veel parti...

Raadsstuk

Subsidiebeleid 2016-2019 (Gemeente Stichtse Vecht, 2016)

Stichtse Vecht graag een gemeente zijn waar het prettig wonen is met vitale voorzieningen en met een vitale samenleving die in staat is om voor zichzelf en voor elkaar te zorge...

Beleidsnota

waardering

Harmonisatie en herziening subsidiebeleid Edam-Volendam (Gemeente Edam-Volendam, 2016)

Subsidie is een belangrijk financieel beleidsinstrument: door geld beschikbaar te stellen kun je gewenst gedrag bevorderen, maar ook bepaalde initiatieven toejuichen. Subsidie ...

Beleidsnota, Presentatie, Raadsstuk, Regeling


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar