Aan tafel : nieuwe aanpak subsidieverlening

Gemeente(n):Gemeente Breda (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Subsidierecht
Type(s):Beleidsnota, Projectbeschrijving
Waardering:waardering (6 waarderingen)

 

Tot vorig jaar kende de gemeente Breda een zogeheten jaarlijkse subsidieuitvraag. Hierin werd aangegeven wat de gemeente op het sociaal domein gerealiseerd wilde zien en welke subsidiemiddelen het daarvoor beschikbaar stelde. De aanvragen van organisaties werden door de gemeente besproken, beoordeeld en van een besluit voorzien.

 

In juli 2016 werden "Breda Doet, Samen Verder!" en "Aan Tafel!" door college en raad van Breda vastgesteld. Het kader geeft richting aan wat de gemeente wil op het voorliggende veld, in 'Aan tafel!' staat de nieuwe aanpak. Hiermee wijzigde de wijze van subsidiëring op het sociale domein ingrijpend. Het is nu aan zeven thematafels om te adviseren over de aanpak en activiteiten en de daarvoor in te zetten middelen. Organisaties kunnen op het sociaal domein niet langer direct met een subsidieaanvraag naar de gemeente. Ze zullen hun voorstel eerst moeten bespreken aan een thematafel. Daaraan zitten alle organisaties die met betreffend thema te maken hebben. De gemeente vraagt aan de thematafels om uiteindelijk met een gezamenlijk plan te komen. Als dat lukt èn het plan blijft binnen het beschikbare subsidieplafond, dan toets de gemeente niet meer op inhoud en worden beschikkingen afgegeven.

 

Voor veel organisaties is dit een nieuwe manier van werken. Verwacht wordt dat er open over elkaars inzet gesproken wordt en dat vraagt aan organisaties om zich kwetsbaar op te stellen. De gemeente faciliteert de thematafels, onder andere door de voorzitter te leveren. Deze heeft vooral een rol als procesregisseur. Verder is er een set spelregels afgesproken waarop organisaties elkaar aan kunnen spreken. Na het besluiten over de subsidieverlening blijven de thematafels gewoon bestaan. Ze monitoren met elkaar elkaars inzet en maken er op die manier een 'lerend proces' van. Feitelijk wordt een thematafel daarmee een onderdeel van het beleidsvormingsproces. En dat levert op zijn beurt boeiende gesprekken op over rollen en verantwoordelijkheden. Een verhaal dat dus een mooie staart van nog onbekende lengte krijgt.

 

Naast de aanpak met thematafels, zijn er ook wijkplatforms ingericht. Wijkgerichte initiatieven worden daar besproken. Mogelijk zijn er middelen nodig om ze verder te helpen. Dan kan het platform dat adviseren aan het college en komt er subsidie beschikbaar.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

 

 

2 jaar geleden door John_Beckeqrs

Het mooiste van het proces is misschien wel dat de gemeente zelf meedoet en haar resources deelt met die van inwoners en organisaties. Het beleidskader 'Breda Doet' zelf is ook op deze manier tot stand gekomen en wordt in dezelfde lijn door ontwikkeld. Breda doet daarmee precies wat transformatie beoogt: delen van werk, zeggenschap en verantwoordelijkheid met de mensen voor wie je er bent.