Kabels en leidingen

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Handboek kabels en leidingen Waalre (Gemeente Waalre, 2018)

Het college van burgemeester en wethouders verleent een instemmingsbesluit of een vergunning voor werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van onderg...

Handreiking

Notitie beleid gebruik gemeentegrond door Nutsbedrijven (Gemeente Breda, 2018)

Rond het gebruik van gemeentegrond door nutsbedrijven voor hun kabels en leidingen is afgelopen 100 jaar een fors pakket aan documenten ontstaan. Dat pakket kan worden gekenmer...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar