RO wet- en regelgeving

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Trots op onze tuin (Gemeente Sittard-Geleen, 2016)

De kwaliteit van de openbare ruimte speelt bij de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad een belangrijke rol. Het is niet alleen een visitekaartje voor de stad, het is o...

Beleidsnota

waardering

Nota kapitaalgoederen openbare ruimte (Gemeente Losser, 2014)

Integraal beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen biedt de mogelijkheid om beter te kunnen sturen op wensen en mogelijkheden ten aanzien van de onde...

Beleidsnota

Structuurvisie: Samen kijken naar de toekomst (Gemeente Zevenaar, 2013)

In de structuurvisie van Zevenaar wordt ingezet op een vijftal hoofdopgaven: Versterken van de identiteit van Zevenaar met aandacht voor de diversiteit in landschappen, kerne...

Beleidsnota

Bouwen op vertrouwen (Gemeente Almere, Gemeente Amersfoort, Gemeente Delft, Gemeente Deventer, Gemeente Eindhoven, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Schijndel, Gemeente Veldhoven, Gemeente Westland, Gemeente Zoetermeer, 2013)

Steeds meer bestuurders en professionals vinden dat de overheidsopstelling in het bouwproces gedateerd is geraakt.  Er is meer ruimte mogelijk en nodig voor bouwers en ini...

Presentatie


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar