Vitaal platteland

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Aantrekkelijk landschap (Gemeente Oss, 2017)

In het project Spaander Straatsche Akkers in de gemeente Oss hebben bewoners, gemeente en Landschapsbeheer Oss samen een aantrekkelijk voedsel- en energielandschap gecreëerd. N...

Visie

Veenweidelandschap Groot Wilnis-Vinkeveen (Gemeente De Ronde Venen, 2016)

Groot Wilnis-Vinkeveen is een groot veenweidelandschap in de gemeente De Ronde Venen. Het is een toonaangevend weidevogelgebied en herbergt waardevolle sloot-, oever- en schraa...

Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Impactproject Programmaontwikkeling veengebied Woerden (Gemeente Woerden, 2016)

De gemeente Woerden werkt samen met andere overheden, ondernemers en inwoners aan oplossingen voor de bodemdaling in haar gebied. Daarbij ligt de focus op de lange termijn. Met...

Projectbeschrijving


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar