Wonen, begeleiding en zorg

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Wonen in de luwte (Gemeente Heerde, 2019)

In de kern Wapenveld van de gemeente Heerde wordt nu gestart met de bouw van het project Wonen in de Luwte: een kleinschalige begeleid woonvoorziening met tien woningen en een ...

Projectplan

Prestatieafspraken met Woonzorg Nederland 2019 (Gemeente Hoogeveen, 2018)

Het college heeft voor 2019 prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Woonzorg Nederland. De Woningwet schrijft voor dat bij gemeentelijk vastgesteld woonbeleid de w...

Contract/overeenkomst

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Visie opvang en beschermd wonen Parkstad (Parkstad Limburg, 2017)

In 2015 heeft de Adviescommissie toekomst beschermd wonen, een landelijke commissie waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren onder voorzitterschap van Erik Dannenb...

Beleidsnota

Kansrijk wonen (Gemeente Harderwijk, Gemeente Nunspeet, Gemeente Oldebroek, 2017)

Stichting Kansrijk Wonen biedt jongeren die risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. De ...

Handreiking, Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar