Visie opvang en beschermd wonen Parkstad

Organisatie:Parkstad Limburg
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Wonen, begeleiding en zorg
Type(s):Beleidsnota

 

In 2015 heeft de Adviescommissie toekomst beschermd wonen, een landelijke commissie waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren onder voorzitterschap van Erik Dannenberg, op verzoek van de VNG advies uitgebracht over de toekomst van het beschermd wonen. Het betreft de ontwikkeling van een visie en uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel en gemeentelijke samenwerking.
Ook de Parkstadgemeenten omarmen het advies van de commissie Dannenberg. Ook kwetsbare mensen, of het nu ouderen zijn of mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid, zijn en blijven te allen tijde burgers die mee blijven doen en toegang hebben tot sociale grondrechten zoals inkomen, onderdak en onderwijs. Dit burgerschap is de basis van sociale inclusie. Van belang is om bij de ondersteuning aan deze mensen uit te gaan van een positieve kijk op gezondheid en geloof in de herstelvermogens van iedereen. Ook mensen met een kwetsbaarheid hebben hoop, eigen doelen en behoefte aan perspectief en zelfbepaling. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !