Woonbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleid huisvesting arbeidsmigranten 2019 (Gemeente Maasdriel, 2019)

Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang met name voor agrariërs en (delen van) het bedrijfsleven¹. De gemeente Maasdriel streeft daarom naar goede huisvesting van arb...

Beleidsnota

Prestatie(jaar)afspraken Maasdriel 2019 (Gemeente Maasdriel, 2019)

Prestatie(jaar)afspraken 2019 Gemeente Maasdriel  met de  Woningstichting Maasdriel - Huurdersvereniging Bommelerwaard - Woonstichting De Kernen en  Bewonersraad...

Beleidsnota

Wethouder Wilmsen tekent samenwerkingsovereenkomst voor realisatie CPO-plan (Gemeente Alphen-Chaam, 2019)

Op 10 april 2019 ondertekende wethouder Erik Wilmsen namens de gemeente Alphen-Chaam een samenwerkingsovereenkomst met de kopersvereniging Toekomstig Wonen in Chaam. Deze koper...

Persbericht / Nieuwsbericht

Woonvise Cranendonck 2018-2030 (Gemeente Cranendonck, 2018)

In de strategische visie van gemeente Cranendonck is wonen benoemd als het belangrijkste thema. Iedere inwoner heeft ermee van doen. Iedereen heeft recht op een fijn thuis in e...

Visie

Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam (Gemeente Albrandswaard, Gemeente Barendrecht, Gemeente Brielle, Gemeente Capelle aan den IJssel, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Krimpen aan den IJssel, Gemeente Lansingerland, Gemeente Maassluis, Gemeente Nissewaard, Gemeente Ridderkerk, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Vlaardingen, Gemeente Westvoorne, 2018)

Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. De veertien gemeen...

Beleidsnota

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in goede banen (Gemeente Nunspeet, 2018)

Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben onlangs een beleidsnota CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) vastgesteld. In de nota is vastgelegd hoe de gemeente met...

Beleidsnota

Bloemen voor de bijen in Tubbergen (Gemeente Tubbergen, 2017)

Het Overijsselse Tubbergen zet binnenkort de bloemetjes buiten. Zes hectare aan braakliggend terrein wordt binnenkort ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Met dank aan R...

Overig type

Prestatieafspraken Wonen gemeente Loppersum 2018 (Gemeente Loppersum, 2017)

In regionaal Eemsdelta-verband hebben gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties regionale afspraken gemaakt. Voor de gemeente Loppersum zijn de afspraken uit het  reg...

Beleidsnota

Geofoxx gaat voor biodiverse bermen (Geofoxx, 2017)

Milieuadviesbureau Geofoxx had de wens om de omgeving rondom hun locatie in Tilburg te verbeteren. In opdracht van de gemeente Tilburg en in overleg met groenbeheerder Dolmans ...

Overig type

Intelligent blauw-groendak vergroot biodiversiteit in Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2017)

Afgelopen voorjaar is Project Smartroof 2.0 gerealiseerd. Dit blauw-groene dak huisvest juist door de beschikbaarheid van extra water (blauw) meer plantensoorten (groen) dan al...

Overig type

Woonvisie Hoogeveen 2017-2020 (Gemeente Hoogeveen, 2017)

Met deze visie zet de gemeente de koers uit op het gebied van wonen voor de komende jaren. De visie bevat concrete ambities en acties voor de korte termijn. Deze ambities voor ...

Visie

Woonvisie Drechtsteden 2017-2031 (Drechtsteden, 2017)

  Begin juli 2017 heeft het Drechtstedenbestuur de concept-Woonvisie vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen/reacties van gemeenteraden en externe partijen. Nadien zi...

Beleidsnota

Nota woningbouw 2017-2021 (Gemeente Rijssen-Holten, 2017)

De Nota Woningbouw 2017 t/m 2021 "Evenwichtig Groeien" is de actualisatie van de Nota Woningbouw 2014 t/m 2020. Om te komen tot deze actualisatie zijn de woningbouwontwikkeling...

Beleidsnota

Actieplan meer middeldure huur 2017-2025 (Gemeente Amsterdam, 2017)

Middeldure huurwoningen zijn woningen met een huur tussen de € 710,68 en € 971. In Amsterdam zijn relatief weinig middeldure huurwoningen, in 2015 was 5,6% van de woningvoorraa...

Beleidsnota

Greenfield – Een paradijsje in Emmen (Gemeente Emmen, 2017)

Overig type

Actieplan Middenhuur (Gemeente Utrecht, 2017)

Door de blijvende vraag naar middenhuurwoningen, een woningmarkt onder hoge druk en daardoor schaarste blijft de ontwikkeling van de voorraad middenhuurwoningen een complexe op...

Beleidsnota

Nota Wonen 2016-2020 (Gemeente Lingewaard, 2016)

De 'nota wonen 2016-2020' beschrijft het woonbeleid van de gemeente Lingewaard voor de periode 2016-2020. De nota vormt het kader om samen met onze partners er voor te zorgen d...

Beleidsnota

Woonvisie Maassluis 2016-2020 (Gemeente Maassluis, 2016)

In de woonvisie legt de gemeente de ontwikkelrichting voor het beleidsterrein Wonen vast.  De Woonvisie doet dus uitspraken over de gehele gemeente Maassluis en alle inwon...

Visie

Meewerkend Boxtel (Gemeente Boxtel, 2016)

De gemeente voert op het terrein van wonen binnen de gemeente Boxtel de regie. Zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het beleid. Daarbij zij...

Beleidsnota

Samen aan de slag (Gemeente Lelystad, 2016)

Het college van Lelystad heeft de definitieve versie van de Woonvisie 2016-2020 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De afgelopen tijd is intensief gewerkt aan de t...

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar