Nota grondprijzen 2018-2019 gemeente Alkmaar

Gemeente(n):Gemeente Alkmaar (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Grondzaken en -beleid
Type(s):Beleidsnota

 

Deze nota geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2016 waarin de kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd. De Nota Grondbeleid is door de raad op 4 februari 2016
vastgesteld.
De grondprijzen gelden als kader voor de uitgifte van (bouwrijpe) grond. De gemeente Alkmaar voert een functionele grondprijspolitiek. Dat betekent dat de waarde van de grond afhangt van de functie die daarop gerealiseerd kan worden. Concreet houdt dit in dat de grondwaarde afhankelijk van de plek in de stad is en de beoogde functie. Naast woningbouw wordt ook de grondprijs voor alle overige functies zoveel mogelijk bepaald op een residuele grondslag, waardoor de gemeente een marktconform en actueel grondprijsbeleid heeft. 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !