Kabels en leidingen

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Notitie beleid gebruik gemeentegrond door Nutsbedrijven (Gemeente Breda, 2018)

Rond het gebruik van gemeentegrond door nutsbedrijven voor hun kabels en leidingen is afgelopen 100 jaar een fors pakket aan documenten ontstaan. Dat pakket kan worden gekenmer...

Beleidsnota

Handboek kabels en leidingen Waalre (Gemeente Waalre, 2018)

Het college van burgemeester en wethouders verleent een instemmingsbesluit of een vergunning voor werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van onderg...

Handreiking

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen (Gemeente Almere, 2016)

Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzie...

Verordening

Boekelnet: Breedband in het buitengebied (Stichting Boekelnet, 2015)

De stichting Boekelnet is een initiatief uit de gemeenschap Boekel. In 2009 hebben de ondernemersvereniging en de gemeente besloten om samen te werken om een gemeentedekkend op...

Projectbeschrijving

Nadere regels Nadeelcompensatie kabels en leidingen (Gemeente Waalre, 2015)

Nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van in of op openbare grond a...

Verordening


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar