Landbouw en veehouderij

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Heuvelrug en Vallei in actie tegen leegstand (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2016)

In de komende jaren verliezen steeds meer boerderijen en stallen in de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei hun agrarische functie. Gemeenten in beide regio's slaan de handen...

Persbericht / Nieuwsbericht

Samen aan de slag met agrarische leegstand (Gemeente Amersfoort, Gemeente Baarn, Gemeente Barneveld, Gemeente Bunschoten, Gemeente Ede, Gemeente Eemnes, Gemeente Leusden, Gemeente Nijkerk, Gemeente Renswoude, Gemeente Rhenen, Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Soest, Gemeente Veenendaal, Gemeente Wageningen, Gemeente Woudenberg, 2016)

De komende jaren zullen diverse agrarische bedrijven stoppen, waardoor boerderijen van functie veranderen en schuren leeg komen te staan. Dit proces van het vrijkomen van ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Aanwijzing van plattelandswoningen (Gemeente Asten, 2015)

Om op een goede wijze uitvoering te geven aan de nieuwe wetgeving omtrent plattelandswoningen heeft de gemeente Asten beleid opgesteld wanneer zij zal overgaan tot aanwijz...

Beleidsnota

Beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied (Gemeente Someren, 2015)

In deze beleidsnota wordt de problematiek rondom de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (VAB's) verbonen met de vraag welke functies toegestaan worden in het buitengebied. D...

Beleidsnota

Inspiratie voor een buitengebied in balans (Gemeente Nederweert, 2015)

Binnen het programma Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen! is een gezamenlijke ambitite en agenda opgesteld. Deze is opgesteld door de Raad van Inspiratie (RvI). Ee...

Onderzoek

Vrijkomende agrarische bebouwing (Gemeente De Wolden, 2014)

  De gemeente zocht naar beleid om meer functies in boerderijen mogelijk te maken. Door agrarische gebouwen een economische functie te laten behouden, wordt de leefbaarhe...

Folder, Website

Notitie Vitaal Buitengebied (Gemeente Dongen, 2014)

Door maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. toegenomen welvaart en vrije tijd, vergrijzing) en de schaalvergroting in de landbouw (met vrijkomende bebouwing) wordt het buitengeb...

Beleidsnota

Plattelandsnota 2013 (Gemeente Bladel, 2013)

  De plattelandsnota beschrijft op hoofdlijnen welke ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Bladel mogelijk en wenselijk zijn. De nota schetst geen eindbeeld ...

Beleidsnota

Dorp zoekt denkers (Ulrum, 2013)

In het Groningse dorp Ulrum zijn demografische veranderingen duidelijk voelbaar en zichtbaar en verdwijnen voorzieningen. In het project Deel&Ulrum gaan de bewoners en onde...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar