Landelijk gebied

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Samen aan de slag met agrarische leegstand (Gemeente Amersfoort, Gemeente Baarn, Gemeente Barneveld, Gemeente Bunschoten, Gemeente Ede, Gemeente Eemnes, Gemeente Leusden, Gemeente Nijkerk, Gemeente Renswoude, Gemeente Rhenen, Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Soest, Gemeente Veenendaal, Gemeente Wageningen, Gemeente Woudenberg, 2016)

De komende jaren zullen diverse agrarische bedrijven stoppen, waardoor boerderijen van functie veranderen en schuren leeg komen te staan. Dit proces van het vrijkomen van ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten live! (Gemeente Rijssen-Holten, 2016)

In Rijssen-Holten wordt gewerkt aan een omgevingsplan voor het buitengebied. Dit gebeurt in de vorm van een pilot, want een omgevingsplan is een nieuw soort plan. De grootste w...

Website

Omgevingsplan landelijk gebied Zoeterwoude (Gemeente Zoeterwoude, 2016)

Agrariërs moeten op grotere schaal produceren en innoveren om te kunnen concurreren. Tegelijkertijd ontstaan juist kleinschalige, lokale initiatieven van ondernemers en inwoner...

Folder, Website

Heuvelrug en Vallei in actie tegen leegstand (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2016)

In de komende jaren verliezen steeds meer boerderijen en stallen in de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei hun agrarische functie. Gemeenten in beide regio's slaan de handen...

Persbericht / Nieuwsbericht

Impactproject Programmaontwikkeling veengebied Woerden (Gemeente Woerden, 2016)

De gemeente Woerden werkt samen met andere overheden, ondernemers en inwoners aan oplossingen voor de bodemdaling in haar gebied. Daarbij ligt de focus op de lange termijn. Met...

Projectbeschrijving

Veenweidelandschap Groot Wilnis-Vinkeveen (Gemeente De Ronde Venen, 2016)

Groot Wilnis-Vinkeveen is een groot veenweidelandschap in de gemeente De Ronde Venen. Het is een toonaangevend weidevogelgebied en herbergt waardevolle sloot-, oever- en schraa...

Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Inspiratie voor een buitengebied in balans (Gemeente Nederweert, 2015)

Binnen het programma Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen! is een gezamenlijke ambitite en agenda opgesteld. Deze is opgesteld door de Raad van Inspiratie (RvI). Ee...

Onderzoek

Boekelnet: Breedband in het buitengebied (Stichting Boekelnet, 2015)

De stichting Boekelnet is een initiatief uit de gemeenschap Boekel. In 2009 hebben de ondernemersvereniging en de gemeente besloten om samen te werken om een gemeentedekkend op...

Projectbeschrijving

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 (Concept) (Gemeente Westvoorne, 2015)

De gemeente Westvoorne is een groene en recreatieve kustgemeente. In deze visie worden de verschillende belangen vanuit landschap, de kernen, recreatie en toerisme, de agrarisc...

Beleidsnota

Beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied (Gemeente Someren, 2015)

In deze beleidsnota wordt de problematiek rondom de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (VAB's) verbonen met de vraag welke functies toegestaan worden in het buitengebied. D...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar