Landelijk gebied

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten live! (Gemeente Rijssen-Holten, 2016)

In Rijssen-Holten wordt gewerkt aan een omgevingsplan voor het buitengebied. Dit gebeurt in de vorm van een pilot, want een omgevingsplan is een nieuw soort plan. De grootste w...

Website

Impactproject Programmaontwikkeling veengebied Woerden (Gemeente Woerden, 2016)

De gemeente Woerden werkt samen met andere overheden, ondernemers en inwoners aan oplossingen voor de bodemdaling in haar gebied. Daarbij ligt de focus op de lange termijn. Met...

Projectbeschrijving

Omgevingsplan landelijk gebied Zoeterwoude (Gemeente Zoeterwoude, 2016)

Agrariërs moeten op grotere schaal produceren en innoveren om te kunnen concurreren. Tegelijkertijd ontstaan juist kleinschalige, lokale initiatieven van ondernemers en inwoner...

Folder, Website

Veenweidelandschap Groot Wilnis-Vinkeveen (Gemeente De Ronde Venen, 2016)

Groot Wilnis-Vinkeveen is een groot veenweidelandschap in de gemeente De Ronde Venen. Het is een toonaangevend weidevogelgebied en herbergt waardevolle sloot-, oever- en schraa...

Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Samen aan de slag met agrarische leegstand (Gemeente Amersfoort, Gemeente Baarn, Gemeente Barneveld, Gemeente Bunschoten, Gemeente Ede, Gemeente Eemnes, Gemeente Leusden, Gemeente Nijkerk, Gemeente Renswoude, Gemeente Rhenen, Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Soest, Gemeente Veenendaal, Gemeente Wageningen, Gemeente Woudenberg, 2016)

De komende jaren zullen diverse agrarische bedrijven stoppen, waardoor boerderijen van functie veranderen en schuren leeg komen te staan. Dit proces van het vrijkomen van ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Heuvelrug en Vallei in actie tegen leegstand (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2016)

In de komende jaren verliezen steeds meer boerderijen en stallen in de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei hun agrarische functie. Gemeenten in beide regio's slaan de handen...

Persbericht / Nieuwsbericht

Beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied (Gemeente Someren, 2015)

In deze beleidsnota wordt de problematiek rondom de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (VAB's) verbonen met de vraag welke functies toegestaan worden in het buitengebied. D...

Beleidsnota

Boekelnet: Breedband in het buitengebied (Stichting Boekelnet, 2015)

De stichting Boekelnet is een initiatief uit de gemeenschap Boekel. In 2009 hebben de ondernemersvereniging en de gemeente besloten om samen te werken om een gemeentedekkend op...

Projectbeschrijving

Inspiratie voor een buitengebied in balans (Gemeente Nederweert, 2015)

Binnen het programma Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen! is een gezamenlijke ambitite en agenda opgesteld. Deze is opgesteld door de Raad van Inspiratie (RvI). Ee...

Onderzoek

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 (Concept) (Gemeente Westvoorne, 2015)

De gemeente Westvoorne is een groene en recreatieve kustgemeente. In deze visie worden de verschillende belangen vanuit landschap, de kernen, recreatie en toerisme, de agrarisc...

Beleidsnota

Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied (Gemeente Dalfsen, 2014)

De beleidsregels geven de mogelijkheden aan voor ontwikkelingen in het buitengebied. Het doel van de regeling is om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en een sociaal econom...

Beleidsnota

Notitie Vitaal Buitengebied (Gemeente Dongen, 2014)

Door maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. toegenomen welvaart en vrije tijd, vergrijzing) en de schaalvergroting in de landbouw (met vrijkomende bebouwing) wordt het buitengeb...

Beleidsnota

Vrijkomende agrarische bebouwing (Gemeente De Wolden, 2014)

  De gemeente zocht naar beleid om meer functies in boerderijen mogelijk te maken. Door agrarische gebouwen een economische functie te laten behouden, wordt de leefbaarhe...

Folder, Website

Oldebroek voor mekaar (Gemeente Oldebroek, 2014)

Oldebroek wil met bestaande en nieuwe manieren samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving in de gemeente. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gem...

Persbericht / Nieuwsbericht

Burgerkracht in Reduzum (Gemeente Boarnsterhim, 2013)

Het dorp Reduzum is al vijfentwintig jaar een voorbeeld van burgerkracht. Om krimp tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten bouwden de inwoners zelf een woonwijk...

Persbericht / Nieuwsbericht

Plattelandsnota 2013 (Gemeente Bladel, 2013)

  De plattelandsnota beschrijft op hoofdlijnen welke ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Bladel mogelijk en wenselijk zijn. De nota schetst geen eindbeeld ...

Beleidsnota

Dorp zoekt denkers (Ulrum, 2013)

In het Groningse dorp Ulrum zijn demografische veranderingen duidelijk voelbaar en zichtbaar en verdwijnen voorzieningen. In het project Deel&Ulrum gaan de bewoners en onde...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar