Digitalisering van de omgevingsvergunning

Organisatie:Miquel Marzabal Galano
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:Omgevingswet
Type(s):Onderzoek
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De introductie van de Wabo is een impuls geweest voor het digitaal indienen en digitaal behandelen van omgevingsvergunningen. Steeds meer gemeenten maken de overstap van papieren dossiers naar digitale dossiers, en daarmee ook de afhandeling van de aanvragen voor omgevingsvergunningen 

 

Lang niet alle gemeenten werken echter nog digitaal. Maar om hoeveel gemeenten gaat het dan precies? Zijn zij van plan binnenkort digitaal te gaan werken? En zoja, welke software willen zij hiervoor gaan gebruiken? Middels de enquête vanuit de gemeente Amsterdam is duidelijkheid verkregen over welke gemeenten reeds digitaal werken, welke van hen bekend zijn met BIM, welke reeds geexperimenteerd hebben met 3Dmodellen voor het toetsen van bouwprojecten en welke programma's er gebruikt worden om (2D) digitaal te werken. Daarnaast wordt hiermee zichtbaar welke software hiervoor gebruikt wordt of gaat worden.

 

In het rapport (gemaakt voor het HBO studie "Bouwmanagement & Vastgoed" bij Inholland) zal eerst worden toegelicht hoe ver het digitaliseringsproces is en hoe snel het zich ontwikkeld. Daarna wordt ingegaan op de softwarepakketten die gemeenten gebruiken.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !