RO wet- en regelgeving

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Welstandsnota Beek 2018 (Gemeente Beek, 2018)

Met het nieuwe welstandsbeleid wordt beoogd om het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente te optimaliseren en de procedures inzichtelijker te maken. De welsta...

Beleidsnota

Welstand in Almere (Gemeente Almere, 2015)

Met de welstandsnota  maakt Almere een radicale ommezwaai in het tot nu toe gevoerde welstandsbeleid. Het uitgangspunt is dat Almere welstandsvrij wordt, tenzij het gaat o...

Beleidsnota

Welstandsnota Zuidplas (Gemeente Zuidplas, 2015)

Zuidplas heeft er voor gekozen om meer gebieden welstandsvrij te maken. Daarbij hanteert ze het principe van 'welstandsvrij tenzij...'. Dat betekent dat de gemeente in principe...

Beleidsnota

Welstandsnota Ommen (Gemeente Ommen, 2015)

De welstandsnota van de gemeente Ommen anticipeert op veranderende regelgeving, dereguleert door het aanwijzen van welstandsvrije gebieden en draagt bij aan de instandhoud...

Beleidsnota, Raadsstuk

De ladder voor duurzame verstedelijking (Gemeente Leiden, 2015)

De 'Ladder voor duurzame verstedelijking' betekent voor de gemeenteraad, dat de raad bij de vaststelling van bestemmingsplannen moet zorgdragen voor een zorgvuldig ruimtegebrui...

Overig type

Beleidsnota webwinkels Nieuwegein 2013 (Gemeente Nieuwegein, 2013)

Op het gebied van detailhandel wil de gemeente Nieuwegein haar inwoners op redelijke afstand een goed en breed winkelaanbod aanbieden. Tegelijkertijd moeten winkeliers en ...

Beleidsnota

Lean werken bij bij vergunningverlening (Gemeente Epe, 2013)

De gemeente Epe heeft het proces rondom vergunningverlening opnieuw ingericht en hiermee de afhandelingstermijn teruggebracht naar vier weken. De vergunningaanvraag k...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar