Lean werken bij bij vergunningverlening

Gemeente(n):Gemeente Epe (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:RO wet- en regelgeving, Werkprocessen gemeente
Type(s):Persbericht / Nieuwsbericht
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De gemeente Epe heeft het proces rondom vergunningverlening opnieuw ingericht en hiermee de afhandelingstermijn teruggebracht naar vier weken. De vergunningaanvraag komt binnen, wordt gearchiveerd en krijgt een eigen doos met een kleurlabel. Bij combinaties van vergunningaanvragen is er altijd één leidend. Het werkproces is zo ingedeeld dat in één oogopslag duidelijk is welke procedure in welke fase zit.  De werkwijze in Epe staat model voor de vergunningverlening bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Samen met de gemeenten Voorst, Brummen en Apeldoorn komt er een Wabo-brede pilot om integraler te werken.

 

Beschrijving

De adviseurs van bouw- en woningtoezicht, de milieudienst, de brandweer, de welstandscommissie komen wekelijks naar het Trivium en zorgen ervoor dat de procedures een stap verder worden gebracht. Als er andere deskundigheid nodig is, wordt die erbij gehaald. Procedures staan in volgorde van datum. Het is de bedoeling dat de oudste als eerste wordt opgepakt.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

 

 

5 jaar geleden door vbke

Onze vereniging behoud kwaliteit epe heeft recent bezwaar aangetekend tegen een 7-tal verstrekte vergunningen door de gemeente Epe. Ze waren alle heel snel afgehandeld maar ook erg "lean", noodzakelijke en voorgeschreven stukken ontbraken in de dossiers. Ook opmerkelijk was de toezegging van de gemeente soepel om te gaan met een genoemde tijdslijn, opgelegd vanuit de flora en faunawet. Bij een van de verleende vergunningen is het in de uitvoering gigantisch mis gegaan, helaas bleek handhaving niet mogelijk vanwege het ontbreken van de benodigde stukken zoals een goede vastlegging van de uitgangssituatie. Als snelheid het doel is dan kan men zeker deze weg bewandelen (4 weken voor ongezien een stempel zetten is nog lang), gaat het om de kwaliteit van de procedure dan heeft gemeente Epe nog een lange weg te gaan.