Ruimtelijke structuurvisie door gemeenteraad en betrokken burgers

Gemeente(n):Gemeente Venlo (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:Burgerparticipatie - overig
Type(s):Persbericht / Nieuwsbericht
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De nieuwe structuurvisie van de gemeente wordt niet gemaakt door het college en ambtenaren, maar door de gemeenteraad, met behulp van input vanuit de stad en de regio. De gemeente Venlo wil het instrument van co-creatie gebruiken voor opstellen van de Ruimtelijke Structuur Visie (RSV). De gemeenteraad gaat de dialoog aan met partijen in de stad. Hierdoor kan binnen de grenzen van de common ground een visie of actieplan ontwikkeld worden. Deze methode houdt in dat belangrijke maatschappelijke besluiten niet meer (alleen) door de raad worden genomen. De gemeente blijft wel partner, met burgers, bedrijven en organisaties. Om de RSV te kunnen ontwikkelen zullen er meerdere bijeenkomsten en werksessies worden georganiseerd.

 

Beschrijving

De gemeente moet enerzijds loslaten, om niet unilateraal te willen bepalen welke kant het opgaat, anderzijds moet zij toch democratisch aanspreekbaar blijven. De gemeente moet dus een tussenweg tussen deze posities vinden. Het experiment van co-creatie richt zich op organisaties, bedrijven, netwerken en inwoners, maar is juist heel leerzaam voor de raad, omdat zij de gelegenheid krijgt vorm te geven aan haar nieuwe positie. Co-creatie creëert draagvlak door betrokkenen als gelijkwaardige partner te behandelen. Dit is een investering aan de voorkant die in het proces voor steun en medewerking zal zorgen.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !