Welstandsnota Ommen

visie op beeldkwaliteit

 

Gemeente(n):Gemeente Ommen (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Bouwregelgeving, RO wet- en regelgeving
Type(s):Beleidsnota, Raadsstuk

 

De welstandsnota van de gemeente Ommen anticipeert op veranderende regelgeving, dereguleert door het aanwijzen van welstandsvrije gebieden en draagt bij aan de instandhouding en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Ommen. Met de welstandsnota kan de gemeente sturen op kwaliteit, daar waar het er toe doet en loslaten daar waar dat kan.

 

Zo is in de nieuwe nota gekozen voor verschillende niveaus van welstand. Op basis van een waardering van de bebouwing in haar omgeving, met de daarbij behorende ambitiebepaling, zijn alle gebieden ingedeeld naar drie niveaus van welstand:

  • geen specifiek kwaliteitsbeleid ook wel welstandsvrij genoemd (niveau 0)
  • basisniveau (niveau 1)
  • hoog niveau (niveau 2)

 

Per gebied is het beleid samengevat op basis van de waardering en ambitiebepaling van dat gebied. Bovendien zijn aan de gebieden, indien van toepassing, welstandscriteria gekoppeld.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !