Welstandsnota Zuidplas

 
Gemeente(n):Gemeente Zuidplas (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Bouwregelgeving, RO wet- en regelgeving
Type(s):Beleidsnota

 

Zuidplas heeft er voor gekozen om meer gebieden welstandsvrij te maken. Daarbij hanteert ze het principe van 'welstandsvrij tenzij...'. Dat betekent dat de gemeente in principe welstandsvrij is. Uitzondering daarop zijn kwetsbare gebieden. Het omvat een verdere vermindering van de regeldruk en vereenvoudiging van het beleid. Er bestaan nog maar twee welstandsniveaus: 'zwaar' en 'vrij'. Kwetsbare gebieden zoals de oude dorpen, de ringvaart en de open polders van het Groene Hart blijven bescherming genieten met een zwaar welstandsregime. Modale woonwijken en bedrijfsterreinen en de linten van de Zuidplaspolder zijn welstandsvrij geworden.

 

 

 

 

Reageer!

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !
 

©VNG 2019
Deze samenvatting is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door gemeenten. Verstrekking aan anderen is alleen toegestaan met toestemming van de VNG (070-3738020 / informatiecentrum@vng.nl).