AWBZ-begeleiding naar Wmo

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Afwegingskader gebruikelijke hulp Jeugdwet en Wmo (Peelgemeenten 6.1, 2016)

De verstrekking van een maatwerkvoorziening (Wmo) of individuele voorziening (Jeugdwet) vindt plaats aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen, en vormt samen met de inzet va...

Handreiking

Convenant Woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo (Gemeente Bunnik, Gemeente De Bilt, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Zeist, 2015)

Vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Nederland hebben in dit convenant gezamenlijke afspraken vastgelegd over de praktische consequenties van het toepassen van het woonplaatsbe...

Convenant

waardering

Droomkaart Leusden (Gemeente Leusden, 2015)

De gemeente heeft in gesprek met zo'n 100 Leusdenaren een droomkaart  samengesteld over het gedroomde Leusden over tien jaar. Deze kaart laat zien wat de droom van Le...

Overig type

waardering

Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom 2015. (Gemeente Houten, Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Vianen, 2015)

Dit is het controleprotocol voor de jeugdhulp en maatschappelijke begeleiding, zoals de Lekstroomgemeenten willen vaststellen. Op basis van een dienstverleningsovereenkomst wer...

Contract/overeenkomst

Informatie over het aanvragen van een overgangsvoorschot (Gemeente Almelo, Gemeente Borne, Gemeente Dinkelland, Gemeente Enschede, Gemeente Haaksbergen, Gemeente Hellendoorn, Gemeente Hengelo Ov., Gemeente Hof van Twente, Gemeente Losser, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Rijssen-Holten, Gemeente Tubbergen, Gemeente Twenterand, Gemeente Wierden, 2014)

Zoals in de aanbestedingsprocedure is aangegeven, kiezen de Twentse gemeenten ervoor om geen volumeafspraken met de aanbieders te maken. Hierdoor kiezen de Twentse gemeenten er...

Folder

waardering

Samen leven, zorg voor elkaar : WMO beleidsplan (Gemeente Ameland, Gemeente Dantumadiel, Gemeente Dongeradeel, Gemeente Ferwerderadiel, Gemeente Kollumerland c.a., Gemeente Schiermonnikoog, 2014)

Het  beleidsplan voor de Wmo 2015. In dit deelbeleidsplan wordt uitgewerkt wat de uitgangspunten uit het algemene deel van het beleidsplan 'Samenleven, zorg voor elkaar' b...

Beleidsnota

Iedereen doet mee! Wmo beleidsplan 2014-2017 Zuidhorn (Gemeente Zuidhorn, 2014)

Gemeenten bereiden zich voor op de forse veranderingen in het sociale domein gericht op ondersteuning en dienstverlening van kwetsbare groepen. Gemeenten moeten de nieuwe taken...

Beleidsnota

Nota inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015 (Gemeente Enschede, 2014)

In het kader van de decentralisaties krijgt de gemeente vanaf 2015 vergaande verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning. ...

Beleidsnota

Inkoop en aanbesteden maatwerkvoorzieningen begeleiding (Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden, 2014)

De gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden en Bergeijk (vier van de vijf Kempengemeenten) bereiden zich gezamenlijk voor op de veranderingen in de organisatie van de z...

Beleidsnota

Afbouw huishoudelijke hulp (Gemeente Apeldoorn, 2014)

Eind 2013 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn de raadsopdracht Afbouw Huishoudelijke Hulp vastgesteld. Hierin is aan het college de opdracht gegeven de afbouw in 2015...

Beleidsnota

waardering

Decentralisatie WMO Beleidsplan 2015 - 2018 (Gemeente Hoogeveen, 2014)

Dit beleidsplan is een verdere uitwerking van de visie van de gemeente op het sociale domein en op de zorg en de kadernota over de decentralisaties in het sociale domein. Het b...

Beleidsnota

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg (Gemeente Breda, Gemeente Rotterdam, Gemeente Tilburg, 2014)

  Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je da...

Beleidsnota

Beleidsregels en verordening WMO en Jeugdhulp (Gemeente Veere, 2014)

Veere heeft de keuze gemaakt om één verordening voor zowel Jeugdhulp als Wmo te maken. De Jeugdwet en Wmo zijn waar mogelijk op elkaar afgestemd en komen qua filosofie ove...

Beleidsnota, Verordening

waardering

Regionaal Inkoop- en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ (Gemeente Nijmegen, 2014)

Om goed voorbereid te zijn op de veranderingen in de jeugdzorg en de AWBZ hebben de 9 samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen uitgangspunten vastgesteld voor het contracte...

Beleidsnota

waardering

Cliëntondersteuning en MEE in Dordrecht in 2015 (Gemeente Dordrecht, 2014)

De zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers verbeteren. Dat is de opdracht die de gemeente Dordrecht in 2013 meegaf aan de nieuwe  fusieorganisatie MEE Drecht...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

Toegang, vraagverheldering en cliëntondersteuning in Zeist (Gemeente Zeist, 2014)

Zeist heeft in de pilot Het Gesprek een manier van integrale vraagverheldering ontwikkeld, met het oog op de transities van de AWBZ naar de Wmo.  In de praktijkbeschrijvin...

Overig type

Parkstad Limburg, MEE en cliëntondersteuning in de aanloop naar 2015 (Parkstad Limburg, 2014)

In 2013 werkten de gemeenten uit de regio Parkstad Limburg met MEE Zuid-Limburg en veel aanbieders in zorg en welzijn samen in het ontwikkelproject Gewoon DOEN! Het doel was om...

Overig type

Maatwerk in zorg en participatie (VNG, 2014)

De omslag van de geïndividualiseerde verzorgingsstaat naar een samenleving waarin gemeenschappelijkheid en eigen kracht centraal staan, is volop aan de gang. Het welslagen van...

Overig type

waardering

61 contracten voor decentralisaties Jeugdwet en WMO2015 (Gemeente Blaricum, Gemeente Bussum, Gemeente Eemnes, Gemeente Hilversum, Gemeente Huizen, Gemeente Laren, Gemeente Muiden, Gemeente Naarden, 2014)

De gemeenten in de regio Gooi en  Vechtstreek hebben met 61 zorgpartijen contracten afgesloten voor het leveren van ondersteuning in het kader van de decentralisaties van ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Platform 'Zuinig op zorg' (Gemeente Eindhoven, 2014)

Via het platform 'Zuinig op zorg' is de gemeente Eindhoven op zoek naar ideeën hoe het in de zorg beter en goedkoper kan. Het platform zoekt vooral naar verbeteringen in zorg e...

Website

waardering

Beleidsplan decentralisatie AWBZ-Wmo (Gemeente Zeist, 2014)

Het beleidsplan decentralisatie AWBZ-Wmo geeft weer welke beleidskeuzes de gemeente Zeist maakt. Ter voorbereiding op de decentralisaties is de gemeente samen met een aant...

Beleidsnota, Raadsstuk

waardering

Met kop en schouder: transitie en transformatie (Gemeente Den Helder, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Schagen, Gemeente Texel, 2013)

Uitwerking van strategische visie op de drie transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-Holland.

Beleidsnota

Inkoop langdurige zorg (Gemeente Rotterdam, 2013)

Rotterdam organiseerde een informatiebijeenkomst voor marktpartijen over de inkoopplannen langdurige zorg van de gemeente. Aan bod komen de doelstellingen, uitgangspunten ...

Presentatie

Het sociale domein in Dongen: beleidsnota 2015-2017 (Gemeente Dongen, 2013)

De gemeente Dongen bereidt zich voor op 3 grote veranderingen in het sociaal domein: de invoering van de Participatiewet; de overheveling van zaken uit de AWBZ naar de Wmo ren...

Beleidsnota


Eerste Vorige 1 2 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar