Beleidsplan decentralisatie AWBZ-Wmo

Gemeente(n):Gemeente Zeist (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:AWBZ-begeleiding naar Wmo, Samenhang decentralisaties sociaal domein
Type(s):Beleidsnota, Raadsstuk
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Het beleidsplan decentralisatie AWBZ-Wmo geeft weer welke beleidskeuzes de gemeente Zeist maakt. Ter voorbereiding op de decentralisaties is de gemeente samen met een aantal zorg-en welzijnsaanbieders gestart met het uitvoeren van zes pilots binnen de Wmo. De resultaten van de eerste meting zijn bekend en samengevat in dit beleidsplan.

 

Samenhang met andere decentralisaties in het sociale domein

In een apart document beschrijft de gemeente Zeist de samenhang tussen de decentralisaties in het sociale domein. Dit zijn naast AWBZ ook de jeugdzorg, participatiewet en passend onderwijs.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !