Communicatie decentralisaties

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Nieuwsbrief voor professionals sociaal domein Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2016)

De gemeente Rotterdam verstuurt vanaf april 2016 een digitale nieuwsbrief over zorg, welzijn en jeugd aan professionals in de stad. De digitale nieuwsbrief geeft informatie ove...

Overig type

De pilotstarter (VNG, 2015)

De pilotstarter is een marktplaats voor gemeentelijke plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein.  Op De Pilotstarter kunnen gemeenten p...

Website

Infographic zorg en ondersteuning (Gemeente Noordoostpolder, 2015)

De infographic over de zorg en ondersteuning in Noordoostpolder 2015 is een samenvatting van de manier waarop de ondersteuning is geregeld en waar mensen terecht kunnen met vra...

Overig type

waardering

Infographic Sociaal Domein Vaals (Gemeente Vaals, 2015)

De gemeente Vaals werkt bij de uitvoering van de Wmo al sinds enkele jaren volgens de "gekantelde" methode. Door te zoeken naar de vraag achter de vraag (bijv. bij het keukenta...

Infographic

Eindrapportage werkgroepen Informatievoorziening Sociaal domein en Bedrijfsvoering (Gemeente Winterswijk, 2014)

Deze nota is het resultaat van de bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen. Deze rapportage verschilt in enkele belangrijke opzichten van de  tussentijdse rapportage...

Rapportage

Communicatiestrategie 3 decentralisaties sociaal domein (Gemeente Brummen, 2014)

De gemeente Brummen heeft gekozen voor een integrale 3D aanpak. Enkele jaren geleden is vroegtijdig besloten dit ingrijpende verandertraject tijdig en ambitieus op te pakken, o...

Beleidsnota

Communicatiekader gevolgen invoering Participatiewet (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2014)

Communicatiekader gevolgen  invoering Participatiewet: in deze notitie vindt u geen theoretische verhandelingen over "goede" communicatie. Actuele ontwikkelingen halen ons...

Overig type

Communicatieplan Implementatie veranderingen in het sociaal domein (Gemeente Zoetermeer, 2014)

De aanpak en acties in dit communicatieplan richten zich voornamelijk op : a. Zoetermeerders die vragen hebben over veranderingen in ondersteuning, zorg en werk, nu deze de ve...

Beleidsnota

Verzamelboek communicatie van gemeenten over de decentralisaties (VNG, 2014)

Gemeenten gebruiken diverse communicatiemiddelen om hun inwoners te informeren over de veranderingen in de zorg. De VNG heeft in het 'Verzamelboek: communicatie van gemeenten a...

Overig type

Communicatie met burgers bij de decentralisaties (Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland, 2014)

Deze uitgave van het Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland bevat vier praktijkvoorbeelden die laten zien hoe regio's en gemeenten uit Noord-Holland met hun inwoners communic...

Projectbeschrijving

waardering

Communicatieplan ‘Overbetuwe verbindt’ Decentralisaties in samenhang (Gemeente Overbetuwe, 2014)

Dit document beschrijft de communicatiestrategie voor 2014 die zowel de transformatie als de transitie ondersteunt. Deze communicatiestrategie blijft dynamisch. De uitgangspunt...

Beleidsnota

Strategisch communicatieplan Sociaal domein Brabantse Wal (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2014)

Dit strategisch communicatieplan gaat over het hele Sociaal Domein van de Brabantse Wal.. Dit sociaal domein omvat drie belangrijke decentralisaties die we vooral niet los maar...

Beleidsnota

waardering

Ondersteuning, zorg en werk dichtbij: Communicatieplan 3D Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2014)

Met de komst van taken van het rijk naar gemeente, vinden er nogal wat veranderingen plaats: voor de gemeente, voor zorgaanbieders en voor cliënten. Hulp en ondersteuning is ni...

Beleidsnota

waardering

Communicatiecampagne Keerpunt, verder met elkaar (Gemeente Delft, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Rijswijk, Gemeente Voorschoten, Gemeente Wassenaar, Gemeente Westland, 2014)

Iedere gemeente staat voor dezelfde opgave. Helder en eenduidig communiceren met de mensen die er toe doen als we het hebben over de drie decentralisaties en het bouwen aan een...

Folder, Projectbeschrijving , Video/film, Visie

waardering

Communicatieplan drie decentralisaties (Gemeente Bergen NH, 2013)

Het communicatieplan heeft betrekking op drie decentralisaties en twee overkoepelende opgaven op maatschappelijk gebied. Het beleid op deze onderwerpen is nog volop in ontwikke...

Beleidsnota

waardering

Communicatieplan Sociaal Domein 2013-2014 (Gemeente Woudenberg, 2013)

In dit communicatieplan staat de communicatiestrategie voor het programma Sociaal Domein beschreven. De transformatie is een wezenlijke en ingrijpende verandering, daarom is er...

Beleidsnota

waardering

Visiedocument sociaal domein Krimpen aan den Ijssel 2013 - 2016 (Gemeente Krimpen aan den IJssel, 2013)

Binnen het sociale domein staan veel veranderingen op de stapel. Dit visiedocument gaat in op een viertal deelterreinen binnen het sociale domein, namelijk: - Werk en inkomen v...

Visie

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar