Decentralisatie jeugdzorg

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Jeugdbeleid Goes 2018-2022 (Gemeente Goes, 2018)

Eind 2011 is het beleidsplan ''Inzetten op Jeugd" vastgesteld. Sindsdien zijn er veel stappen gezet en is er veel veranderd. De taken en verantwoordelijkheden lagen destijds me...

Beleidsnota

Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 "Versterken van Veerkracht" (Gemeente Lansingerland, 2018)

Vanaf 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning bij de gemeente. Deze overheveling ging gepaard met bezuinigingen. Dit betekende dat gemeenten a...

Beleidsnota

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Meedoen in Rheden: zoektocht in het sociaal domein (Gemeente Rheden, 2017)

Sinds ruim twee jaar geleden nagenoeg het complete sociaal domein naar de gemeenten werd geschoven, is integraliteit het toverwoord. Budgetten werden ontschot, muurtjes tussen ...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

Jeugdbeleidsplan 2018-2020: Haagse jeugd samen aan zet.

Op 1 januari 2015 trad de Jeugdwet in werking en was de stelselwijziging van de jeugdhulp een feit. Vanaf dat moment zijn de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en hu...

Beleidsnota

Samen1plan: Website voor samenwerking in jeugdhulp (Stichting Samen1plan, 2016)

Samen1Plan is een initiatief van Stichting Samen1Plan. De Stichting Samen1Plan is in januari 2016 opgericht.Initiatiefnemers zijn het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, de Gro...

Website

Privacyprotocol CJG (Gemeente Bladel, 2016)

De aanleiding voor dit protocol zijn de decentralisaties binnen het sociaal domein die het voor de gemeente mogelijk maken om dienstverlening in het sociale domein aan burgers ...

Regeling

Verbinding netwerken (Regio Foodvalley, 2015)

Binnen de jeugdhulpregio FoodValley is het deelproject Verbinding Netwerken afgerond. Dit deelproject heeft via drie verschillende pilots het thema "welke netwerken formeren zi...

Projectbeschrijving

waardering

Gemeenten en zorginstellingen in gesprek op Samen aan de slag bijeenkomst (Zorginstelling Intervence, 2015)

Sinds 1 januari voert Intervence de regie over jeugdzorg in Zeeland. De organisatie heeft drtien opdrachtgevers, alle gemeenten in Zeeland. Zij zijn verenigd in 1 inkooporganis...

Projectbeschrijving

Leidraad Burgerbetrokkenheid (Gemeente van de Toekomst, 2015)

Op welke manier kunnen inwoners van een gemeente hun stem laten horen over onderwerpen in het sociaal domein? Bijvoorbeeld via cliëntenraden Participatiewet en adviesraden...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Werkafspraken met jeugdaanbieders in Lekstroom (Gemeente Houten, Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Vianen, 2015)

Samen de jeugdzorg administratief afhandelen in een regionale backoffice. De gemeenten kopen jeugdzorg regionaal in, en via de gezamenlijke backoffice verlopen het het contract...

Projectbeschrijving

Als samenwerkingsverband aansluiten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (Gemeente Houten, Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Vianen, 2015)

De gemeenten in de regio Lekstroom hebben de primeur en zijn als samenwerkingsverband aangesloten op het Gemeentelijk Gegegevensknooppunt. De basis van de samenwerking is een d...

Projectbeschrijving

Jeugdregio Rijnmond - Monitor Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd (Gemeente Albrandswaard, Gemeente Barendrecht, Gemeente Brielle, Gemeente Capelle aan den IJssel, Gemeente Goeree-Overflakkee, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Krimpen aan den IJssel, Gemeente Lansingerland, Gemeente Maassluis, Gemeente Nissewaard, Gemeente Ridderkerk, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Vlaardingen, Gemeente Westvoorne, 2015)

De monitor Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd maakt op slimme wijze gebruik van bestaande landelijk beschikbare gegevens, zoals de informatie uit de gemeentelijke mon...

Persbericht / Nieuwsbericht

Droomkaart Leusden (Gemeente Leusden, 2015)

De gemeente heeft in gesprek met zo'n 100 Leusdenaren een droomkaart  samengesteld over het gedroomde Leusden over tien jaar. Deze kaart laat zien wat de droom van Le...

Overig type

waardering

King for a day (Gemeente Leiden, 2014)

  King for a Dayorganiseert jaarlijks verschillende debatten en adviessessies met jongeren. Eén van deze adviessessies behelst de transitie van de Jeugdzorg. Vanaf 2015 z...

Video/film

waardering

Deze vuist op deze vuist (Gemeente Haarlemmermeer, 2014)

Gemeente Haarlemmermeer ziet de komst van de wet  Passend Onderwijs en de Jeugdwet   als een kans om met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en jeugdhul...

Uitvoeringsprogramma

Perspectief Zaanse jeugdteams (Gemeente Zaanstad, 2014)

De grootste verandering binnen de decentralisatie van de Jeugdhulp is de werkwijze met Jeugdteams. Dit moet leiden naar een sterke, wijkgerichte en integrale uitvoering waar pr...

Beleidsnota

Nota inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015 (Gemeente Enschede, 2014)

In het kader van de decentralisaties krijgt de gemeente vanaf 2015 vergaande verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning. ...

Beleidsnota

9 tips voor gebiedsgerichte aanpak jeugdzorg in regio Westelijke Mijnstreek (Gemeente Beek, Gemeente Schinnen, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Stein, 2014)

Bij de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen in de regio Westelijke Mijnstreek lopen ze voorop met de decentralisatie van de jeugdzorg. Want zes jaar geleden legden...

Overig type

61 contracten voor decentralisaties Jeugdwet en WMO2015 (Gemeente Blaricum, Gemeente Bussum, Gemeente Eemnes, Gemeente Hilversum, Gemeente Huizen, Gemeente Laren, Gemeente Muiden, Gemeente Naarden, 2014)

De gemeenten in de regio Gooi en  Vechtstreek hebben met 61 zorgpartijen contracten afgesloten voor het leveren van ondersteuning in het kader van de decentralisaties van ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Zorg voor jeugd 2015-2017 Walcheren (Gemeente Middelburg, Gemeente Veere, Gemeente Vlissingen, 2014)

Het beleidsplan is een uitwerking van de Walcherse beleidsvisie op het brede sociale domein naar het jeugdstelsel en beschrijft de belangrijkste doelstellingen per thema e...

Beleidsnota

Informatie over het aanvragen van een overgangsvoorschot (Gemeente Almelo, Gemeente Borne, Gemeente Dinkelland, Gemeente Enschede, Gemeente Haaksbergen, Gemeente Hellendoorn, Gemeente Hengelo Ov., Gemeente Hof van Twente, Gemeente Losser, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Rijssen-Holten, Gemeente Tubbergen, Gemeente Twenterand, Gemeente Wierden, 2014)

Zoals in de aanbestedingsprocedure is aangegeven, kiezen de Twentse gemeenten ervoor om geen volumeafspraken met de aanbieders te maken. Hierdoor kiezen de Twentse gemeenten er...

Folder

waardering

Beleidskader Wmo en Jeugd 2015-2018 (Gemeente Nijmegen, 2014)

In dit beleidskader Wmo & Jeugd staat de basis voor de verdere uitwerking en uitvoering van zorg en ondersteuning voor de inwoners van Nijmegen. In het vorige beleidsplan ´...

Beleidsnota

Maatwerk in zorg en participatie (VNG, 2014)

De omslag van de geïndividualiseerde verzorgingsstaat naar een samenleving waarin gemeenschappelijkheid en eigen kracht centraal staan, is volop aan de gang. Het welslagen van...

Overig type

waardering

Beleidsregels en verordening WMO en Jeugdhulp (Gemeente Veere, 2014)

Veere heeft de keuze gemaakt om één verordening voor zowel Jeugdhulp als Wmo te maken. De Jeugdwet en Wmo zijn waar mogelijk op elkaar afgestemd en komen qua filosofie ove...

Beleidsnota, Verordening

waardering


Eerste Vorige 1 2 3 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar