Jeugdzorg en AWBZ in Twente

Organisatie:Regio Twente
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:AWBZ-begeleiding naar Wmo, Decentralisatie jeugdzorg
Type(s):Beleidsnota, Startnotitie
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De 14 Twentse gemeenten bundelen de krachten bij het oppakken van de decentralisatie van de jeugdzorg en AWBZ. Een bestuurlijk en ambtelijk overleg zijn inmiddels gevormd. Als eerste product is de startnotitie 'Transitie Jeugdzorg Twente' tot stand gekomen waarin de gemeenten de visies, ambitie en stappenplan schetsen.

Het doel van deze startnotitie is om op bestuurlijk niveau een kader overeen te komen, waarbinnen de gemeenten de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg gezamenlijk kunnen uitwerken.

Het actieplan 2013 maatschappelijke ondersteuning beschrijft de uitgewerkte bestuurlijke opdracht rondom de Twentse samenwerking bij de decentralisatie AWBZ en jeugdzorg, een integrale aanpak verenigd in één actieplan.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !