Relax. Dit is Rotterdam.

Actieprogramma Integratie & Samenleven 2019–2022

 

Gemeente(n):Gemeente Rotterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Diversiteit en inclusie
Type(s):Overig type

 

Het college geeft haar visie over hoe de diversiteit in de stad beter wordt geaccepteerd en tot meer ontspannen samenleven leidt in het programma 'Relax. Dit is Rotterdam'.

 

Diversiteit in Rotterdam is allang geen keuze meer, het is een gegeven.

Samenleven is een zaak van alle Rotterdammers, ongeacht hun afkomst, seksuele gerichtheid, geloof (of niet), huidskleur, leeftijd, inkomen, favoriete voetbalclub of muziekvoorkeur. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat iedere inwoner gezien en gehoord wordt als mens, en niet steeds te maken krijgt met (onbewuste) vooroordelen.

Rotterdam erkent dat de grote diversiteit in de stad betekent dat er verschillen zijn die soms ongemak geven. Binnen de grenzen van de rechtsstaat mag iedereen zichzelf zijn en dit uitdragen. Met Relax, dit is Rotterdam  wil de stad meer ontspannen leren omgaan met diversiteit en onnodige polarisatie tegengaan.

 

Beschrijving

Uitgangspunten actieprogramma:

Aan het actieprogramma ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag:

 

  • De belangrijkste is de Nederlandse wet. Overal waar de grondwet in het geding komt, grijpen we in. Of het nu gaat om arbeidsmarktdiscriminatie, intimidatie, uitschelden of beledigen, iedereen kan een beroep doen op de gemeente als de grondwet wordt geschonden.
  • Verder is de beheersing van de Nederlandse taal een belangrijk uitgangspunt voor een betere verbinding in de stad. Nederlands kunnen spreken, schrijven en verstaan maakt meedoen mogelijk, schept kansen.
  • Het derde uitgangspunt is dat het Rotterdamse college zich bewust is van haar voorbeeldfunctie en op respectvolle wijze werkt aan verbeteringen in de stad.

 

 

Doelstellingen actieprogramma:

  • Rotterdammers gaan meer ontspannen om met de verscheidenheid in de stad.
  • Meer kennis en bewustwording van vooroordelen en discriminatie in de stad. Hierbij besteden we aandacht aan alle gronden, op alle terreinen. Gelijke kansen en  Inclusiviteit worden vergroot, in het algemeen en op de arbeidsmarkt en de woningmarkt in het bijzonder.
  • Meer kennis en bewustzijn over het belang van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling van mannen, vrouwen en LHBTI's binnen de diverse maatschappelijke domeinen.
  • Verbetering van de Sociale Veiligheid van kwetsbare Rotterdammers, zoals meisjes/vrouwen en LHBTI's. Kwetsbare Rotterdammers zijn assertiever en veerkrachtiger. ierdoor zijn zij beter in staat om de kansen die zij krijgen te benutten en actief deel te nemen aan de samenleving.
  • Bezorgde Rotterdammers ervaren meer vertrouwen in de toekomst van onze diverse stad, door strenge handhaving van regels.
  • Specifiek zijn de beoogde maatschappelijk effecten voor nieuwkomers dat zij goed hun weg in Rotterdam vinden, regie over hun leven nemen en naar vermogen deelnemen aan de samenleving met alles

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !