HR en decentralisaties

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Vraaggestuurd werken in Huizen (Gemeente Huizen, 2015)

De gemeente Huizen werkt al een aantal jaren aan een ontkokerde en integrale dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn. Wat betekent dat voor de gemeentelijke professio...

Projectbeschrijving

Sociale wijkzorgteams (Gemeente Den Haag, 2015)

De gemeente Den Haag heeft bij de vormgeving van de sociale wijkteams de ambitie als uitgangspunt genomen en heeft gekozen voor een lerende aanpak die uitgaat van integraliteit...

Beleidsnota

waardering

Werving en selectie van generalisten/professionals in wijk/gebiedsteams (Gemeente Leeuwarden, 2014)

Hoe pakt Leeuwarden de werving en selectie van generalisten in de wijkteams aan? Welke methodiek wordt gebruikt en wat zijn daar de ervaringen mee?  Meer hierover in bijge...

Projectbeschrijving

De praktijk in Groningen : werving en selectie van generalisten (Gemeente Groningen, 2014)

Werving en selectie van professionals in gebiedsteams:  een beschrijving van de praktijk in de gemeente Groningen. Er is een convenant aangegaan met partners in de stad. ...

Projectbeschrijving

Werving en selectie van generalisten in Zwolle (Gemeente Zwolle, 2014)

Hoe organiseert de gemeente Zwolle de werving en selectie van de professionals in de gebiedsteams? Welke instrumenten worden ingezet en wat zijn daar de ervaringen mee? Voor de...

Projectbeschrijving

Werving en selectie professionals gebiedsteams Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2014)

Hoe pakt de gemeente Amsterdam de werving en selectie van professionals in de gebiedsteam aan? En wat zijn de ervaringen met de Talent Motivatie Analyse (TMA) methodiek in Amst...

Projectbeschrijving

Organisatieverandering richting zelfsturende teams (Gemeente Hollands Kroon, 2014)

Pijlers van de organisatievisie zijn betere dienstverlening, vergroten bestuurskracht en verbeteren professionaliteit van de organisatie, verlagen kosten, verminderen kwetsbaar...

Projectbeschrijving

waardering

Inrichtingsplan sociaal domein Haarlem (Gemeente Haarlem, 2014)

Zowel partners in de stad als de eigen organisatie moet per 1 januari 2015 klaar staan om nieuwe taken uit te voeren. Dit inrichtingsplan geeft invulling aan de organisatorisch...

Beleidsnota, Overig type

Werving, selectie en doorontwikkeling van generalisten in gebiedsteams : de praktijk in Enschede. (Gemeente Enschede, 2014)

Hoe pakt de gemeente Enschede de werving & selectie van generalisten in de gebiedsteams aan? En hoe organiseren ze de verdere (door)ontwikkeling van professionals en teams?...

Beleidsnota

Competentieprofiel en LOL-methodiek (leren op locatie) (Gemeente Uden, 2014)

Aanpak in de gemeente Uden van de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Met veel ruimte voor inbreng door de medewerkers en de belangrijkste ketenpartne...

Beleidsnota

Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren (Gemeente Leiden, Gemeente Leiderdorp, Gemeente Oegstgeest, Gemeente Zoeterwoude, 2014)

Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties ook Servicepunt71 als shared service center voor de gezamenlijke bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oe...

Projectbeschrijving

Decentralisatie in Urk: keukentafelgesprekken en Monopolyspel (Gemeente Urk, 2014)

Om draagvlak en urgentie te creëren is als aanpak gekozen om de situatie in 2015 na te bootsen. In keukentafelgesprekken en met een 'Monopoly' spel voor het sociaal domein, waa...

Beleidsnota, Overig type

Laagdrempelige generieke toegang en een Plusteam (Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Nuenen c.a., Gemeente Son en Breugel, Gemeente Waalre, 2014)

Het voor de 3 decentralisaties ontwikkelde model  in de Dommelvallei (gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre) bestaat uit:   a) laagdrempelige g...

Beleidsnota

Kamper Kompas: inwoner aan het roer (Gemeente Kampen, 2014)

De beleidsvisie Kamper Kompas is met inwoners en instellingen tot stand gekomen en wordt uitgevoerd als 'Kamper kracht'; een ondersteuningsmodel dat tevens als kapstok dient vo...

Overig type, Presentatie, Video/film

Aanpak competentieontwikkeling Horst aan de Maas (Gemeente Horst aan de Maas, 2014)

Aanpak competentieontwikkeling en methodiek van vraagverheldering en oplossingsgericht werken. Persoonlijk ontwikkelplan met 'smart' (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistis...

Beleidsnota, Overig type

waardering

Werving en selectie WijEindhoven (Gemeente Eindhoven, 2014)

Vanaf 15 juli 2015 zijn de WIJeindhoven teams uitsluitend op zoek naar generalisten met de expertise Participatie op het gebied van werktoeleiding en/of opleiding.  Hoe pa...

Projectbeschrijving

HR instrument in Montfoort en IJsselsteijn (Gemeente IJsselstein, Gemeente Montfoort, 2014)

Wat betekent in Montfoort/ IJsselstein het HR instrument "ontwikkelreizen" voor de decentralisaties? In UW Samenwerking werken de ambtelijke organisaties van Montfoort en IJss...

Projectbeschrijving

waardering

HR instrument “Talentontwikkeling" in Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2014)

Wat betekent in Rotterdam het HR instrument "talentontwikkeling" voor de decentralisaties? In Rotterdam is het instrument talentontwikkeling ingezet na een reorganisatie, maar...

Overig type

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar