ISD - Informatievoorziening Sociaal Domein

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Voorbeeldformulier Prestatiecheck geleverde zorg (Gemeente Oude IJsselstreek, 2017)

Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke controleaanpak is de eigen activiteit ten aanzien van het vaststellen van de levering, waar mogelijk. Bij voorkeur wordt deze vast...

Formulier, Overig type

Gemeentelijke accountantscontrole sociaal domein 2016: Praktijkvoorbeelden (Programma i-Sociaal Domein, 2017)

Gemeenten hebben over het verslagjaar 2015 samen met hun accountants en de zorgaanbieders, geworsteld met het proces om een goedkeurende verklaring te verkrijgen - specifiek in...

Overig type

Berichtenverkeer iWmo heeft alleen maar voordelen (Gemeente Pekela, Gemeente Veendam, 2017)

Gemeenten Veendam en Pekela voerden in 2016 het iWmo-berichtenverkeer in. Inmiddels wordt volop geautomatiseerd gegevens uitgewisseld tussen de gemeenten en hun Wmo-aanbie...

Overig type, Website

Instructie berichten JW321 verwerken en JW322 aanmaken (Gemeente Nijmegen, 2016)

In de instructie berichten JW321 verwerken en JW322 aanmaken worden de verschillende processtappen met betrekking tot inlezen en verwerken duidelijk uitgelegd.

Handreiking

Handleiding berichtenverkeer voor zorgaanbieders (Gemeente Nijmegen, 2016)

Het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de gemeente verloopt via het berichtenverkeer van VECOZO en het GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt). In onderstaande handleidin...

Handreiking

waardering

2 privacyfolders (Gemeente Den Haag, Gemeente Waterland, 2016)

In de privacyfolders staat informatie over het privacy protocol van de desbetreffende gemeente. Onderwerpen die aan bod komen zijn: rechten van de inwoners, plichten van de gem...

Folder

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar