ISD - Informatievoorziening Sociaal Domein

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Berichtenverkeer iWmo heeft alleen maar voordelen (Gemeente Pekela, Gemeente Veendam, 2017)

Gemeenten Veendam en Pekela voerden in 2016 het iWmo-berichtenverkeer in. Inmiddels wordt volop geautomatiseerd gegevens uitgewisseld tussen de gemeenten en hun Wmo-aanbie...

Overig type, Website

waardering

Voorbeeldformulier Prestatiecheck geleverde zorg (Gemeente Oude IJsselstreek, 2017)

Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke controleaanpak is de eigen activiteit ten aanzien van het vaststellen van de levering, waar mogelijk. Bij voorkeur wordt deze vast...

Formulier, Overig type

Gemeentelijke accountantscontrole sociaal domein 2016: Praktijkvoorbeelden (Programma i-Sociaal Domein, 2017)

Gemeenten hebben over het verslagjaar 2015 samen met hun accountants en de zorgaanbieders, geworsteld met het proces om een goedkeurende verklaring te verkrijgen - specifiek in...

Overig type


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar