ISD - Informatievoorziening Sociaal Domein

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Voorbeeldformulier Prestatiecheck geleverde zorg (Gemeente Oude IJsselstreek, 2017)

Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke controleaanpak is de eigen activiteit ten aanzien van het vaststellen van de levering, waar mogelijk. Bij voorkeur wordt deze vast...

Formulier, Overig type

Gemeentelijke accountantscontrole sociaal domein 2016: Praktijkvoorbeelden (Programma i-Sociaal Domein, 2017)

Gemeenten hebben over het verslagjaar 2015 samen met hun accountants en de zorgaanbieders, geworsteld met het proces om een goedkeurende verklaring te verkrijgen - specifiek in...

Overig type

Berichtenverkeer iWmo heeft alleen maar voordelen (Gemeente Pekela, Gemeente Veendam, 2017)

Gemeenten Veendam en Pekela voerden in 2016 het iWmo-berichtenverkeer in. Inmiddels wordt volop geautomatiseerd gegevens uitgewisseld tussen de gemeenten en hun Wmo-aanbie...

Overig type, Website

Handleiding berichtenverkeer voor zorgaanbieders (Gemeente Nijmegen, 2016)

Het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de gemeente verloopt via het berichtenverkeer van VECOZO en het GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt). In onderstaande handleidin...

Handreiking

waardering

Instructie berichten JW321 verwerken en JW322 aanmaken (Gemeente Nijmegen, 2016)

In de instructie berichten JW321 verwerken en JW322 aanmaken worden de verschillende processtappen met betrekking tot inlezen en verwerken duidelijk uitgelegd.

Handreiking

2 privacyfolders (Gemeente Den Haag, Gemeente Waterland, 2016)

In de privacyfolders staat informatie over het privacy protocol van de desbetreffende gemeente. Onderwerpen die aan bod komen zijn: rechten van de inwoners, plichten van de gem...

Folder

waardering

Peelregio vertaalt 'papieren privacy' naar praktische uitvoering (Gemeente Asten, Gemeente Deurne, Gemeente Gemert-Bakel, Gemeente Helmond, Gemeente Laarbeek, Gemeente Someren, 2015)

De Peelregio werkt met verschillende documenten voor het borgen van de privacy in het sociaal domein. Hoe vertalen zij deze 'privacy op papier' naar de praktijk?

Overig type, Plan van aanpak, Projectbeschrijving

waardering

Tien Groningse gemeenten regelen privacyvraagstukken samen (Gemeente Appingedam, 2015)

Privacy is een belangrijk item bij gegevensuitwisseling in het sociale domein. Tien Groningse gemeenten regelen gezamenlijk dat iedereen in de keten op een goede manier met de ...

Projectbeschrijving

Brabantse gemeenten met een integrale aanpak voor lokaal en regionaal sturen (Brabantse gemeenten, 2015)

Twee Brabantse regio's, 27 gemeenten in totaal, werken samen aan een integrale aanpak voor het verbinden van sturingselementen op lokaal re regionaal niveau. De transities in j...

Projectbeschrijving

waardering

4 Pijlers voor sturing in het sociaal domein (Gemeente Utrecht, 2015)

De gemeente Utrecht ziet sturing in het sociaal domein als een breed begrip en heeft hier vier pijlers voor ontwikkeld. 'We sturen op de verandering die we beogen. Een beter st...

Projectbeschrijving

waardering

Als samenwerkingsverband aansluiten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (Gemeente Houten, Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Vianen, 2015)

De gemeenten in de regio Lekstroom hebben de primeur en zijn als samenwerkingsverband aangesloten op het Gemeentelijk Gegegevensknooppunt. De basis van de samenwerking is een d...

Projectbeschrijving

Zaanstad werkt triage uit en waarborgt privacy (Gemeente Zaanstad, 2015)

Welke informatie heeft een zorgverlener op welke moment in het proces nodig? De gemeente Zaanstad onderscheidt generieke processtappen. Zo krijgen zorgverleners en gemeentemede...

Persbericht / Nieuwsbericht, Projectbeschrijving

waardering

Jeugdregio Rijnmond - Monitor Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd (Gemeente Albrandswaard, Gemeente Barendrecht, Gemeente Brielle, Gemeente Capelle aan den IJssel, Gemeente Goeree-Overflakkee, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Krimpen aan den IJssel, Gemeente Lansingerland, Gemeente Maassluis, Gemeente Nissewaard, Gemeente Ridderkerk, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Vlaardingen, Gemeente Westvoorne, 2015)

De monitor Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd maakt op slimme wijze gebruik van bestaande landelijk beschikbare gegevens, zoals de informatie uit de gemeentelijke mon...

Persbericht / Nieuwsbericht

Horst aan de Maas meet klanttevredenheid met ansichtkaart (Gemeente Horst aan de Maas, 2015)

Voor de sturing in het sociaal domein gebruikt Horst aan de Maas een handig dashboard om gegevens op te slaan en prestaties te meten. Naast onderdelen als aantallen van inwoner...

Persbericht / Nieuwsbericht

Werkafspraken omgaan met onrechtmatige situaties (Gemeente Haarlem, 2015)

Wat doe je als zorgverlener in het Sociaal Wijkteam met een hulpvrager die sjoemelt met een pgb of met een uitkering? De gemeente Haarlem stelde werkafspraken op voor de samenw...

Plan van aanpak


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar