Aanpak laaggeletterdheid in het sociaal domein

Praktijkbeschrijving van pilots in drie gemeenten

 

Organisatie:CINOP
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Laaggeletterdheid
Type(s):Beleidsnota

 

De gemeenten Amsterdam, Smallingerland en Enschede zijn in de periode november 2016 tot juni 2018 gericht op zoek gegaan naar mogelijkheden om de doelgroep Nederlandstalige laaggeletterden beter te bereiken en hun lokale aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren.
De drie gemeenten hebben ieder een eigen insteek voor een interventie en beogen een integrale vier-stappenaanpak (vinden, signaleren, gespreksvoering en aanbod) door samenwerking in het sociaal domein, domein leren en werken en de educatieve infrastructuur (non-formele en formele educatie). 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !