Onderzoeks- en ontwikkelagenda sociaal domein

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Samen bouwen aan samen leven (Gemeente Dronten, 2019)

De gemeente Dronten heeft het afgelopen jaar een bijzonder proces doorlopen. Nadat de beleidsperiode 2015-2018 is geëvalueerd heeft de gemeente samen met hun partners (voorveld...

Beleidsnota

waardering

Integraal toezicht en handhaven sociaal domein (Gemeente Emmen, 2019)

De gemeente Emmen heeft gekozen voor een integrale aanpak van toezicht en handhaven voor het sociaal domein breed: de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast vindt w...

Video/film

Over sokken, orde en luisteren naar elkaar (Gemeente Stichtse Vecht, 2019)

Begin mei verscheen het 1e exemplaar van een verhalenbundel over het sociaal domein in gemeente Stichtse Vecht, getiteld: 'Over sokken, orde en luisteren naar elkaar'. In de b...

Overig type

waardering

Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 (Gemeente Woudenberg, 2019)

Donderdag 21 februari jl. heeft de gemeenteraad van Woudenberg het Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022 vastgesteld. Dit beleidskader is gebaseerd op het concept 'positieve...

Beleidsnota

Verordening sociaal domein Kaag en Braassem 2018 (Gemeente Kaag en Braassem, 2018)

Om écht een integrale afweging te maken bij het verlenen van maatwerk, én oog te hebben voor de effecten van aanpassingen in de regels, vindt de gemeente één verordening Sociaa...

Verordening

waardering

Praktijk­Voorbeelden­Parade Sociaal Domein (VNG, 2018)

Inspiratie opdoen bij succesprojecten van andere gemeenten, onderzoeks­vragen stellen en laten financieren met partnerorganisaties: samen sta je sterker. De Praktijk­Voorbeelde...

Website

Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 "Versterken van Veerkracht" (Gemeente Lansingerland, 2018)

Vanaf 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning bij de gemeente. Deze overheveling ging gepaard met bezuinigingen. Dit betekende dat gemeenten a...

Beleidsnota

Beleidsnota Sociaal Domein 2018-2021 (Gemeente Deurne, 2018)

Ontschot, meetbaar, grip voor de raad en samen met bewoners. Dit zijn de vier ingrediënten van het nieuwe sociaal beleid van Deurne. Het zijn ook de vier onderdelen waar gemeen...

Beleidsnota

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Verordening Sociaal Domein 2018 (Gemeente Waddinxveen, 2017)

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de gemeente Waddinxveen nog maar één verordening, in plaats van twaalf verschillende verordeningen voor het hele sociaal domein. Als een van de ee...

Verordening

waardering

Meedoen in Rheden: zoektocht in het sociaal domein (Gemeente Rheden, 2017)

Sinds ruim twee jaar geleden nagenoeg het complete sociaal domein naar de gemeenten werd geschoven, is integraliteit het toverwoord. Budgetten werden ontschot, muurtjes tussen ...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

Wijk aan zet (Gemeente Tilburg, 2017)

In deze nota worden de uitgangspunten beschreven waarmee het college de sociale basis vanaf 2017, samen met de stad,  wil doorontwikkelen in het kader van de bredere trans...

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar