Integraal toezicht en handhaven sociaal domein

 
Gemeente(n):Gemeente Emmen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Onderzoeks- en ontwikkelagenda sociaal domein
Type(s):Video/film

 

De gemeente Emmen heeft gekozen voor een integrale aanpak van toezicht en handhaven voor het sociaal domein breed: de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Daarnaast vindt waar nodig samenwerking plaats met andere domeinen, zoals burgerzaken en ruimtelijke ontwikkeling.In deze werkwijze speelt het kernfraudeteam een belangrijke rol.

De video geeft een goed beeld van de manier waarop de gemeente Emmen deze aanpak heeft ingericht.

 

 

Reageer!

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !
 

©VNG 2019
Deze samenvatting is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door gemeenten. Verstrekking aan anderen is alleen toegestaan met toestemming van de VNG (070-3738020 / informatiecentrum@vng.nl).