Samenhang decentralisaties sociaal domein

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 "Versterken van Veerkracht" (Gemeente Lansingerland, 2018)

Vanaf 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning bij de gemeente. Deze overheveling ging gepaard met bezuinigingen. Dit betekende dat gemeenten a...

Beleidsnota

Verordening sociaal domein Kaag en Braassem 2018 (Gemeente Kaag en Braassem, 2018)

Om écht een integrale afweging te maken bij het verlenen van maatwerk, én oog te hebben voor de effecten van aanpassingen in de regels, vindt de gemeente één verordening Sociaa...

Verordening

waardering

Praktijk­Voorbeelden­Parade Sociaal Domein (VNG, 2018)

Inspiratie opdoen bij succesprojecten van andere gemeenten, onderzoeks­vragen stellen en laten financieren met partnerorganisaties: samen sta je sterker. De Praktijk­Voorbeelde...

Website

Verordening Sociaal Domein 2018 (Gemeente Waddinxveen, 2017)

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de gemeente Waddinxveen nog maar één verordening, in plaats van twaalf verschillende verordeningen voor het hele sociaal domein. Als een van de ee...

Verordening

waardering

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Stadadviseert (Gemeente Groningen, 2016)

De gemeente Groningen kiest voor een netwerkbenadering voor de advisering in het sociale domein. De drie decentralisaties op het gebied van de Wmo, Jeugd en participatie zijn a...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden, 2015)

Leeuwarden is een van de eerste gemeenten die een antwoord zoekt op de essentiële verbinding tussen het veiligheidshuis en de transitie van het sociaal domein. AVE sluit aan b...

Plan van aanpak

waardering

Format managementrapportage (Gemeente Noordoostpolder, 2015)

Gemeente Noordoostpolder heeft eengoedwerkend format gemaakt voor een managementrapportage Sociaal Domein. Het geeft de gemeente inzicht en een tool om op tijd bij te kunnen st...

Rapportage

Droomkaart Leusden (Gemeente Leusden, 2015)

De gemeente heeft in gesprek met zo'n 100 Leusdenaren een droomkaart  samengesteld over het gedroomde Leusden over tien jaar. Deze kaart laat zien wat de droom van Le...

Overig type

waardering

Sociale toegangswijzer Molenwaard (Gemeente Molenwaard, 2015)

Waar moet u zijn in het Sociaal Domein? Wie regelt de Wmo, Jeugdhulp en alles op het gebied van Werk & Inkomen? Miisschien ziet u door alle veranderingen soms door de bomen...

Website

De pilotstarter (VNG, 2015)

De pilotstarter is een marktplaats voor gemeentelijke plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein.  Op De Pilotstarter kunnen gemeenten p...

Website

Rijswijk investeert in vrijwilligers: eerste innovatie projecten sociaal domein van start (Gemeente Rijswijk, 2015)

Hoe haal je eenzame mensen uit hun isolement? Als maatje een bezoek brengen aan iemand die zijn huis niet makkelijk uit komt. Of iets leuks ondernemen met iemand met een versta...

Persbericht / Nieuwsbericht

Notitie ‘Samen Werkt Beter 2016’ (Gemeente Ten Boer, 2015)

Met deze notitie geeft de gemeente richting aan de verdere implementatie van de nota "Samen werkt beter"  die in het najaar van 2014 was vastgesteld. Met dat plan werd het...

Evaluatie

4 Pijlers voor sturing in het sociaal domein (Gemeente Utrecht, 2015)

De gemeente Utrecht ziet sturing in het sociaal domein als een breed begrip en heeft hier vier pijlers voor ontwikkeld. 'We sturen op de verandering die we beogen. Een beter st...

Projectbeschrijving

waardering

HeerenveenHelpt! (Gemeente Heerenveen, 2015)

HeerenveenHelpt.nl: Voor tips en informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt. Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De ...

Website


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar